Re: SAL - zbiórka na placu apelowym


Polyna <polyna@...>
 

On Mon, Nov 16, 2020 at 11:26 PM, Tow. Radziecki wrote:


Wnoszę do wszystkich żołnierzy SAL o zgłaszanie swojej gotowości do
służby w tym wątku - także tych, którzy żołnierzami się czują, a nie
byli dotąd zarejestrowani jako takowi.
Zgłaszam swoją gotowość.

--
Polyna

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.