Re: SAL - zbiórka na placu apelowym


Tow. Radziecki
 

Czołem Polyna!

Zgłaszam swoją gotowość.
Zgłoszenie przyjmuję.

Ponieważ nie wyznaczyłem żadnych tam czasowych to teraz dodam że czas na
zgłoszenia jest do piątku :)

PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.