Re: [SPAM] [wandystan] SAL - zbiórka na placu apelowym


Tow. Radziecki
 

Towarzyszu Walterycz,

Towarzyszu głównodowodzący, a czy mnie nie przeniesiono z GAR z uznaniem
starszeństwa?
Dokumenty wojskowe milczą o waszym członkostwie w SALu, zatem
zakładam, że nie. Jakbyście znaleźli jakieś info na ten temat które
nie zostało zapisane w wojskowej biurokracji to możemy oczywiście
uzupełnić dane z datą wsteczną. Tym niemniej nic też nie stoi na
przeszkodzie aby dokonać stosownej weryfikacji i przeniesienia w tym
momencie, wystarczy potwierdzić swoją chęć i obecność i resztę
ogarniemy na priv.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.