Pomysł na nazwy świąt


Tow. Radziecki
 

Niejako w nawiązaniu do poprzedniego posta (wziąłem się za
uzupełnianie wspomnianej strony kalendarza) naszło mnie zagadnienie
świąt niepodległości. Zazwyczaj do tej pory mówiliśmy potocznie Święto
Niepodległości, a na pozostałe - II i III Niepodległość. Te kolejne
zresztą nie były nigdy specjalnie obchodzone (na LDMW znalazłem chyba
tylko info o spóźnionych obchodach pierwszej rocznicy II
Niepodległości)

Moja propozycja: podnieśmy status również tych dwóch świąt do
podobnego poziomu jak główne Święto Niepodległości. Dla rozróżnienia
można by oficjalnie nadać im osobne, unikalne nazwy - moja osobista
propozycja to aby 14 czerwca nosił nazwę Święta Wyzwolenia, a 3 maja -
Święta Oswobodzenia, ale jakoś bardzo nie jestem przywiązany...
również dobrze może być Święto Niepodległości 2: Electric bogaloo,
choć to trochę zajechany żarcik...

I zupełnie na marginesie - pamiętam, że była kiedyś (nie jedna, chyba
nawet dwie? albo aktualizowana) strona Jublowa, stworzona w 2015 na
jedenastolecie, a teraz nie ma jej ani wśród tych na SSW ani w żadnym
archiwum... tow. Polyno, jakieś sugestie gdzie szukać?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.