Re: Postanowienie Trybuna nr 50 o ustaleniu listy wyborców


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów, ustala się listę
obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:
<3 super.

Pytanie - bo nie jest to określone - czy zamiar dotyczy wyborów do
Churału czy też prezydenckich? Ja byłbym za oboma, ale to w gestii
Trybuna.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.