Re: Odezwa na 16 rocznicę powstania Mandragoratu Wandystanu


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Imho jest dość zaangażowania na umiarkowanie entuzjastyczny czyn.
Spróbować chyba nie zaszkodzi?
W sumie nie. Pomyślę coś.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.