Wandea Ludu - Odezwa do obywateli #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Odezwa do obywateli

By Edward Gierek

Drodzy Towarzysze! Pochwalam nasz Ustrój i życzę wam dużo zdrowia. Niech serce was wielbi. Nasz Proletariacki niech zapanuje na wieki.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.