Wandea Ludu - II tura Wyborów Prezydenckich #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

II tura Wyborów Prezydenckich

By Defloriusz Dyman Agrykola Wandejski

Towarzysze! Przed wami II tura Wyborów Prezydenckich, Kandydaci :Michaś Winnicki, Polyna, Jezus Ipanienko, Defloriusz Dyman Agrykola Wandejski, Alojzy Pupka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.