Re: #wandystan Aktualizacja personaliów #wandystan


Maciej IIrex
 

Generalnie często bywałem w towarzyszu na burgerze. Dobrze wspominam ten czas.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.