Re: Wandea Ludu - Wybory do Churału Ludowego #wandealudu


Halabanacha
 

Oddaję głos na mojego kontrkandydata w wyborach na urząd Trybuna. Towarzyszkom i Towarzyszom polecam również kandydaturę towarzysza Pupki. Wypierdalać!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.