Re: Traktat


Alojzy Pupka
 

On Thu, Mar 29, 2018 at 12:40 pm, Helmut Walterycz wrote:

Towarzysze, czy KD już udostępnia strumień zgodny z traktatem z Nowego Bananopesztu?

Towarzyszu. Na stronie głównej Królestwa Dreamlandu wyświetlany jest już obecnie strumień nowości z Wandei Ludu, stworzony z ogólnodostępnego kanału RSS udostępnianego przez Mandragorat Wandystanu od dawna. Strony Królestwa Dreamlandu nie udostępniają póki co strumienia aktywności w takiej formie, a podjęte przez towarzyszkę Polynę próby parsowania go automatycznie rozbiły się o niesemantyczny kod. Nie otrzymaliśmy też póki co informacji o takim kanale żadną inną drogą. W najbliższym czasie (tej nocy) zamierzam wystosować półformalne zapytanie w tej sprawie.

Mam nadzieję że ta odpowiedź satysfakcjonuje Towarzysza?

-- z socjalistycznym pozdrowieniem ppłk Pupka

Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw. I to zło musimy wykorzenić od podstaw. ~Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.