Re: Traktat

Alojzy Pupka
 

2018-03-31 11:44 GMT+02:00 Helmut Walterycz <llll@...>:

--
kreska kreska SPACJA
Była, ale na skrzyżowaniu mardkdowna i automatycznej sygnaturki przy
pisaniu ze strony, groups.io robi coś dziwnego. Muszę to jeszcze
rozgryźć.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.