WYBORY PREZYDENCKIE


Lord Wander
 

Winnica, 14 XII 2004

Ogłaszam, że wybory Prezydenta Wandystanu odbęd± się według następuj±cego kalendarza:

15-17 grudnia- okres zgłaszania kandydatur
18-21 grudnia- okres oddawania głosów.

Przypominam, ze kandydatów mog± zgłaszać partie, organizacje społeczne i osoby fizyczne.

Mandragor Socjogramu

_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.