Re: Traktat

Alojzy Pupka
 

W dniu 31 marca 2018 13:35 użytkownik Polyna V. <vilene@...> napisał:

My guess: konwertuje markdowna najpierw na HTML, a potem ten HTML znowu na
czysty tekst ze względu na ustawienia grupy, przez co się gubi spacja. Bym
sprawdziła czy na pewno, ale mi się nie chce.
Całkiem możliwe, ale w sumie nieistotne. Krzywdy nie robi :>

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.