Re: Uniwersytet {wniosek ustawodawczy}

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "Aleksander Keller" <aleksander.
keller@w...> wrote:
Witajcie Towarzysze Obywatele!

Czas by nasz kraj socjalistyczny rozwiną również ważną dziedzinę dla
przodującego państwa, a mianowice uniwersytet. Ja proponowałbym ze
swojej strony możliwość wykładania nauk politycznych. Czy wśród Was
Towarzysze nie znalazłby się ktoś, kto wykładałby dziedzinę mającą
wpływ na rozwój gospodarki socjalistycznej, np. ekonomia. Trzeba by w
1. fazie zaprosić do współpracy jakiegoś burźuazyjnego wykładowce z
zagranicy. Budujmy socjalistyczną naukę, byśmy przodowali również w
tym.

pozdrawia

Aleksander Keller
Wysoki Churale.
Proponuje nastepujaca tresc ustawy.

Ustawa
o erekcji
Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego w Genosse-Wanda-Stadt

Art.1.
Tworzy sie Ludowy Uniwersytet Wandejski z siedziba w
Genosse-Wanda-Stadt. Ludowy Uniwersytet Wandejski jest uczelnia
panstowowa.

Art.2.
1. Wladztwo panstwowe oraz wewnetrzna wladze administracyja sprawuje
Rektor powolywany i odwolywany przez Prezydenta Mandragoratu
Wandystanu za zgoda wyrazona w uchwale Churalu Ludowego.

2. Statut uczelni moze ustanowic inne organy Ludowego Uniwersytetu
Wandejskiego oraz okreslac zakres ich kompetencji. Prezydent
Mandragoratu Wandystanu wyraza zgode na zmiane statutu oraz zawiesza
stosowanie statutu kiedy wymagaja tego okolicznosci.

Art.3.
Ludowy Uniwersyt Wandejski nadaje za zgoda Churalu Ludowego wyrazana w
ustawie tytuly :
1) profesora
2) doktora habilitowanego
3) doktora
4) magistra

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aha i mozna wymyslec jakies nazwy fajniejsze naszym tytulom -
zastosowalem nazwy burzuazyjne.

Khand

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.