Re: Wandystan: Re: Uniwersytet {wniosek ustawodawczy}

Aleksander Keller <aleksander.keller@...>
 

Bardzo dobre posuni�cie ustawodawcze Towarzyszu.

Art.3.
Ludowy Uniwersyt Wandejski nadaje za zgoda Churalu Ludowego wyrazana w
ustawie tytuly :
1) profesora
2) doktora habilitowanego
3) doktora
4) magistra

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aha i mozna wymyslec jakies nazwy fajniejsze naszym tytulom -
zastosowalem nazwy burzuazyjne.

Khand


Wydaje mi si�, �e lepsze s� ju� te sprawdzone i uniwersalne ;) a i tytu� doktora hab. nie jest uzywany w pa�stwach wirtualnych (problem ze wsp�uznaniem).

pozdrawia

tow. KellerYahoo! Groups Links

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.