Odp: Wandystan: Nie tylko Natania ....

Patryk Kroll <krolek16@...>
 

Dnia 18-12-2004 o godz. 15:32 a_medyceusz@... napisaďż˝(a):

Ot� :D nudz�c si� dzisiaj towarzysze natkna�em sie w sieci
na Pa�stwo
Cesarstwo-Kr�lestwo Austro-Wegier ku mojemu zazkoczeniu to
pa�stwo ,o
kt�rego istnieniu wielu z nas nie ma poj�cia uzna�o nas :D
Strona jest nie
dopracowana jeszcze pa�stwo m�ode ale ch�tne do wsp�pracy o
to adres
http://kaiserreich.w.interia.pl/ďż˝ Towaarzysze rpozpocznijmy
prace

Witajcie.PA�stwo to istnieje od lipca 2004 roku ale mia�o wiele
problem�w,kilka razy siada�a im strona itp,teraz odnbudowuja
sie,w�adca tego pa�stwa jest spoko :D
Pozdrawiam
Kr�l Natanii
Patryk I Labacki
dyplomatyczmne :D Pozdrawiam Arivio Medyceusz
----------------------------------------------------
Opowie�ci z ciemnej strony na DVD i Wideo
"CZTERY OPOWIE�CI, KT�RE UKA�� WAM PRAWDZIWE OBLICZE CIEMNO�CI"
http://klik.wp.pl/?adr=www.film.wp.pl%2Fp%2Ffilm.html%3Fid%3D13856&sid=287

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.