Re: Wandystan: Nazwa burmistrza miasta

a_medyceusz@...
 

Towarzysze tak może wyglądać strona naszej stolicy ...... to dobiero jej
zalążek wypowiedzcie się

http://www.tenochtitlan.webpark.pl/ 

Pozdrawiam Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.