Re: Wandystan: Nazwa burmistrza miasta

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "gloniasz" <gloniasz@i...> wrote:

Tak, ja mam. Mer.
Mer jest niezly :D ale zbieram opinie dalej

Jak tam meczyk dzisiejszy?
Khand

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.