Re: Wandystan: brawo gloniasz!

gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>


Cudowne! I prawdziwe do kwadratu. Tak samo to odczuwalem wlasnie.

---

Dzi�ki za uznanie...:)
gloniasz----------------------------------------------------------------------
Najlepsze auto, najlepsze moto... >>> http://link.interia.pl/f1841

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.