Re: Wandystan: Nazwa burmistrza miasta

gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>

Tak, ja mam. Mer.
Mer jest niezly :D ale zbieram opinie dalej

Jak tam meczyk dzisiejszy?
Szkoda gada�... remis... ale nie jestem zadowolony z wyniku... i mia�e� si� pojawi�, nie?

gloniasz----------------------------------------------------------------------
Dzwonisz za granice? >>> http://link.interia.pl/f183f

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.