Re: php

precelik
 

--- In wandystan@..., "precelik" <precelik@g...> wrote:


http://www.innuendo.host.sk/szkola
trzeba z ukośnikiem na końcu wpisać:
http://www.innuendo.host.sk/szkola/

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.