Odp: Wandystan: Re: php

gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: precelik <precelik@...>http://www.innuendo.host.sk/szkola
trzeba z uko�nikiem na ko�cu wpisa�:
http://www.innuendo.host.sk/szkola/

Czy mi sie wydaje, czy tam tylko jedna lekcja jest? I jaka praca dyplomowa?
gloniasz----------------------------------------------------------------------
Startuj z INTERIA.PL!!! >>> http://link.interia.pl/f1837

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.