Re: Wandystan: Nazwa burmistrza miasta

Lord Wander
 

From: "khandkruper"co myslicie o kwadrylionach

np :
Kwadrylion Precelkhandy
Kwadrylion Genosse-Wanda-Stadt
Kwadrylion Winnicy
(bylby K.Szczucki albo Sobczak - w zaleznosci od wynikow wyborow - z
dwuwladza na poziomie gminnym trzeba skonczyc) ewentualnie

Kwandrylion - czyli taki burmistrz
i
Buduar Abazurowy - jako taki komisarz polityczny...

Jestem zdecydowanie za buduarem.

Burmistrz- Buduar- pi�kna nazwa! Czy� nie ka�dy z nas chcia�by by� buduarem?

Towarzyszowi Gloniaszowi odpowiem- Towarzyszu! rewolucyjne pa�stwo musi
przybiera� rewolucyjn� symbolik�- w tym tak�e nazewnictwo! czas sko�czy� z
bur�uazyjnymi tytu�ami.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.