Problemy techniczne

Jezus Ipanienko
 

http://skok.wandystan.eu/index.php?s=gierek&w=644#post6836

Linkuję do wątku z gierka, bo nie chce mi się dwa razy pisać tego samego.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.