Re: Problemy techniczne

Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 03.04.2018 o 17:05, Jezus Ipanienko pisze:
http://skok.wandystan.eu/index.php?s=gierek&w=644#post6836
Linkuję do wątku z gierka, bo nie chce mi się dwa razy pisać tego samego.
Musieliście posiadać inne hasło w starym i nowym systemie i logowaliście się używając starego hasła. Wykasowałam wam właśnie profil z nowego systemu i jak zalogujecie się jeszcze raz to zostanie on ponownie stworzony na podstawie danych ze starego systemu.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.