Re: Problemy techniczne

Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 03.04.2018 o 17:29, Polyna V. pisze:
Musieliście posiadać inne hasło w starym i nowym systemie i logowaliście się używając starego hasła. Wykasowałam wam właśnie profil z nowego systemu i jak zalogujecie się jeszcze raz to zostanie on ponownie stworzony na podstawie danych ze starego systemu.
BTW, przypomnieliście mi żebym dodała jakiś system resetowania haseł do swojej listy DoZro.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.