Re: Problemy techniczne

Jezus Ipanienko
 

Łapka w górę za szybkie khastymyr serwys!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.