Re: Problemy techniczne

Jezus Ipanienko
 

Also, byłoby spoczko, jakbym jeszcze otrzymał możliwość edycji strony głównej. Jest kilka rzeczy do aktualizacji.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.