Re: Problemy techniczne

Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 03.04.2018 o 20:25, Jezus Ipanienko pisze:
Also, byłoby spoczko, jakbym jeszcze otrzymał możliwość edycji strony głównej.
Tzn. jakiej strony głównej? Waszych przestrzeni? Powinny dać się edytować jak wszystkie strony. Strony głównej systemu? Ona nie jest edytowalna.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.