#ChL Zaprzysiężenie Kwiatonów #ChL

Jezus Ipanienko
 

Towarzyszki i Towarzysze, wypierdalać!

Jako ustępujący Trybun gratuluję Towarzyszkom i Towarzyszom wyboru na funkcje kwiatońskie i jednocześnie przypominam o złożeniu przysięgów. Nie ma AFAIK takiego prawnego wymogu, ale w dobrym zwyczaju było coś takiego czynić, także zapraszam.

Wypierdalać!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.