Re: #ChL Zaprzysiężenie Kwiatonów #ChL

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Freestyle czy jest jakiś wzór?

2018-04-04 17:21 GMT+02:00 Jezus Ipanienko <ekskomunik@...>:

Towarzyszki i Towarzysze, wypierdalać!

Jako ustępujący Trybun gratuluję Towarzyszkom i Towarzyszom wyboru na funkcje kwiatońskie i jednocześnie przypominam o złożeniu przysięgów. Nie ma AFAIK takiego prawnego wymogu, ale w dobrym zwyczaju było coś takiego czynić, także zapraszam.

Wypierdalać!


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.