Re: #ChL Zaprzysiężenie Kwiatonów #ChL

Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 04.04.2018 o 23:12, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Freestyle czy jest jakiś wzór?
Freestyle.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.