Re: #ChL Zaprzysiężenie Kwiatonów #ChL

Alojzy Pupka
 

2018-04-04 17:21 GMT+02:00 Jezus Ipanienko <ekskomunik@...>:

Nie ma AFAIK takiego prawnego wymogu, ale w dobrym zwyczaju było coś takiego czynić, także zapraszam.
Będę dobrym trybunem, tak mi dopomóż Wanda!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.