Re: #ChL Zaprzysiężenie Kwiatonów #ChL

Jezus Ipanienko
 

Towarzyszki, Towarzysze,

Przysięgi przyjęte. Szcziszczat i nakurwiajmy!

Z socjalistycznym wandosławieństwem

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.