#ChL Lista dyskusyjna #ChL

Helmut Walterycz
 

Wypierdalać!

proponuje, aby ChL zwrócił się z wnioskiem do KL ds infrastruktury o
zamknięcie gierka i uznanie LD za główne miejsce publiczne MW.
Also, do tego trzeba by było dołączyć apel o archiwizajcję przez lud
pracujący miast i wsi.

Trybunie - najpierw dyskusja, co nie?

(-) Das Pretor

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.