Re: #ChL Lista dyskusyjna #ChL

Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 10.04.2018 o 03:48, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Proszę mówić za siebie, Towarzyszko. Ja bym pogrzebała.
Przejdzie wam jak zobaczycie jak ten kod źródłowy wygląda…

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.