Re: #ChL Lista dyskusyjna #ChL

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

2018-04-10 12:58 GMT+02:00 Polyna V. <vilene@...>:
W dniu 10.04.2018 o 03:48, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:

Proszę mówić za siebie, Towarzyszko. Ja bym pogrzebała.

Przejdzie wam jak zobaczycie jak ten kod źródłowy wygląda…


wydaje mi się, że stopień skomplikowania wpływa na długość czasu
ogarnięcia. Po prostu przyjdzie to dłużej.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.