Polityka wizowa Wandystanu


Jezus Ipanienko
 

(TL;DR – Po co? Żeby nie było nudno i nie wiało chujem.)

Towarzyszki i Towarzysze,

Chciałbym odkopać pewien zapomniany pomysł, który moglibyśmy wdrożyć do Wandystanu, a na temat którego prowadzono już jakieś luźne dyskusje.

Pomysł, o którym mowa, to wprowadzenie obowiązku wizowego dla cudzoziemców – jako alternatywy dla osób spoza Wandystanu, które nie chcą posiadać statusu "mieszkańca" Wandystanu. Obowiązek wizowy byłby połączony z ukryciem treści systemowych dla osób niezalogowanych, dzięki czemu żaden monarchofaszystowski szpieg lub dywersant nie będzie zbierał informacji z Wandystanu bez naszej wiedzy i zgody.

Uzyskanie wizy polegałoby na złożeniu wniosku poprzez odpowiedni formularz dostępny na otwartej stronie dla cudzoziemców (dodatkowe informacje na ten temat pojawiłyby się też na stronach naszych ambarasad, więc coś by się ruszyło z naszą dyplomacją), po rozpatrzeniu którego użytkownik otrzymałby konto wizowe oraz wydany dokument z wizą (wzory są już gotowe i sam dokument byłby fajnym dodatkiem do zabawy).

Oprócz powyższych można zastanowić się nad wprowadzeniem obowiązku paszportowego dla obywateli i mieszkańców Wandystanu, co w praktyce oznaczałoby przedstawienie danych mieszkańca w rejestrze w formie fajnej książeczki paszportowej (wzory są już częściowo gotowe).

Mały sneak peek dla zainteresowanych:
* https://u.wandystan.eu/tuahsv.png
* https://u.wandystan.eu/skpirt.png

Mam nadzieję, że temat spotka się z zainteresowaniem Towarzyszek i Towarzyszy i jakoś to ruszymy.

Z socjalistycznym wandosławieństwem, Wasz Jezus Ipanienko

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.