Re: Polityka wizowa Wandystanu


Jezus Ipanienko
 

Rozumiem argumenty przeciw ukrywaniu treści, ale po co te emocje? Wizy można wydawać także bez ukrywania treści.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.