Date   
Re: Wandystan: Incognito c.d.

Salwador Salwadori <amish@...>
 

khandkruper wrote:

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)
Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Id� zm�wi� trzy litania do Wandy i syna jego Mirtha w intencji bratniego narodu scholandzkiego...

Publikacja ustawy o mediach publicznych

khandkruper <khand@...>
 

Re: Wandystan: Michal Miotke

Michal Michaelus
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>

zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D
To prze�omowy moment w historii Wandystanu ;-)

MS

Re: Wandystan: Michal Miotke

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Yahooooo!!!!!!!!! )to nie jest reklama:)) B�dzie niez�a jazda! Ciekawe c� poczyni pan Mitoke...........................oczywiscie KU CHWALE OJCZYZNY!


zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

KhandYahoo! Groups Links---
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
Tlen- kowalmistrz; GG- 6944970
"Mo�liwo�� wzrostu i zyskiwania czego�, coraz szerszych horyzont�w; �wiadomo�� tego, �e jestem wolny, �e mog� sta� prosto bez zginania kolan, �e nie jestem ruchomo�ci� pa�stwow�; �e jestem tw�rc� w�asnego losu... oto, co nazywam inicjatyw� prywatn�. "
Herbert Cason
----------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu; http://www.bramawan.blox.pl

Re: Wandystan: Michal Miotke

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

Khand
WYMIATAMY MIOTKE :D jo :P my CIe nauczymy jak si yje :P

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Michal Miotke

khandkruper <khand@...>
 

zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

Khand

Brama Wandystanu!!

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Zapraszamy do nieoficjalnej dyskusji na temat ustaw, kt�re teraz sa przedmiotem pracy Drogich Kwiaton�w i Mandragor�w, a tak�e prezydenta:). TYLKO W BRAMIE! Nowa notka dot. legislacyjnego sza�u!!! Zapraszamy!
http://www.bramawan.blox.pl

---
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
Tlen- kowalmistrz; GG- 6944970
"Nie pytajmy, co mo�e zrobi� dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my mo�emy dla niej uczyni�. "
John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963)
----------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu; http://www.bramawan.blox.pl

AMBASADOR WANDYSTANU W NATANII INFORMUJE !!

a_medyceusz@...
 

Pragn poinformowa e w Krlestwie Natanii zosta ogoszony Stan
Nadzwyczajny. Powodem jest odejcie wikszej liczby osb oraz zachwianie
stabilnoci kraju. Jak informuje Jego Krlewska Wysko Krl Natanii
sytuacja jednak wraca do normy.

-----------------------------------------------------------------

Wierzymy iz sytuacja jak najszybciej sie ustabilizuje.Pozdrawiam Arivio Mdyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: Z Incognito [gazeta scholandzka]

Michal Michaelus
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>

JL: A jaka jest geneza z�ych stosunk�w z Sarmacj�? Przecie� na
pocz�tku istnienia Scholandii oba kraje wiaza�y traktaty o wzajemnej
wsp�pracy.
KvS: Wsp�lne antagonizmy mi�dzy naszymi pa�stwami s� wynikiem
dzia�alno�ci w naszym pa�stwie sarmackich przedsi�biorc�w, kt�rzy
stosu�jc dumpingowe ceny chcieli zosta� monopolistami, ale to nie
wszystko. Generalnie nasze stosunki zepsu�y wielokrotne, z�osliwe i
obra�aj�ce nas wypowiedzi Sarmackich dziennikarzy i polityk�w.
Teraz ju� wiem, �e wszystko zacz�a Scholandia. Przynajmniej tego nie ukrywaj�...

MS

Re: Wandystan: Incognito c.d.

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., a_medyceusz@o... wrote:
Użytkownik khandkruper napisał:
red.: Wszyscy wiemy, że to Sarmacja ma problemy wewnętrzne,
jesteśmy
świadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sądzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co oceniać, chociaż byłem na stronie tego ",
v-państwa". Myślę, że jest to mały bunt osob pochodzących z
Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny sąsiad (ew. imigracja do naszego kraju)
jest
dla nas, w Pańskiej ocenie, szansą czy zagrożeniem?
MM: Myślę, że na razie takowego zagrożenia nie ma, a szansy pewnie
też
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzystać waśnie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, ponieważ musimy byc odrębni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand
niepewny kraj hymm dlaczego ??:D
te rozmowy byly zapewne przeprowadzone przed naszym uznaniem. Ogolnie
wyczuwam raczej pozytywne reakcje ze strony Scholandii.

No i dobrze ze o nas pisza!

Khand

Re: Wandystan: [churał] przewodniczacy

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Krzysiek, dnia 13 grudnia 2001 (00:04:30) napisaďż˝(a):

Towarzyszu, dzi�kuj� za propozycj�. Bardzo trudne pytanie. Ale je�eli
pa�stwo robotnik�w i ch�op�w tego ode mnie oczekuje, to chyba musz� si�
zgodziďż˝, dla dobra mas ludowych Wandystanu.

Towarzyszu doskona�a decyzja. Masy robotniczo- ch�opskie nadci�gaj� z ka�dego zak�tka kraju, �eby pod gmachem Chura�u Ludowego manifestowa� poparcie dla tej decyzji.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: [Churał]Zbiorcza lista poprawek

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Krzysiek, dnia 13 grudnia 2001 (00:12:31) napisaďż˝(a):
To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
Jeszcze moja poprawka o zmianie buduara na naczelnika gminy.
Fakt. Sk�adam samokrytyk�. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina :).


--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: Incognito c.d.

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
red.: Wszyscy wiemy, e to Sarmacja ma problemy wewntrzne, jestemy
wiadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sdzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co ocenia, chocia byem na stronie tego ",
v-pastwa". Myl, e jest to may bunt osob pochodzcych z Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny ssiad (ew. imigracja do naszego kraju) jest
dla nas, w Paskiej ocenie, szans czy zagroeniem?
MM: Myl, e na razie takowego zagroenia nie ma, a szansy pewnie te
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzysta wanie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, poniewa musimy byc odrbni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand
niepewny kraj hymm dlaczego ??:D
---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz

Incognito c.d.

khandkruper <khand@...>
 

red.: Wszyscy wiemy, że to Sarmacja ma problemy wewnętrzne, jesteśmy
świadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sądzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co oceniać, chociaż byłem na stronie tego ",
v-państwa". Myślę, że jest to mały bunt osob pochodzących z Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny sąsiad (ew. imigracja do naszego kraju) jest
dla nas, w Pańskiej ocenie, szansą czy zagrożeniem?
MM: Myślę, że na razie takowego zagrożenia nie ma, a szansy pewnie też
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzystać waśnie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, ponieważ musimy byc odrębni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand

Z Incognito [gazeta scholandzka]

khandkruper <khand@...>
 

Wywiad z MSZ Scholandii. Cytuje fragment :

JL: Ostatnio na łamach jednej z gazet komputerowych ukazał się atrykuł
dotyczący v-państw. Dla obywateli Scholandii szokująca jest
informacja, że "wiekszość mikronacji nie przepada za Scholandczykami".
Czy ta wypowiedź ma się do rzeczywistości?
KvS: Nie mogę zgodzić się z tą opinią. Bardzo wielu mieszkańców innych
mikronacji daży nas sympatią. Problem jest natomiast z Sarmatami,
którzy z reguły nastawieni są negatywnie do innych nacji, chociaż
nawet po lekturze tego artykułu nie wszyscy zgodzili się z tą opnią.
JL: A jaka jest geneza złych stosunków z Sarmacją? Przecież na
początku istnienia Scholandii oba kraje wiazały traktaty o wzajemnej
współpracy.
KvS: Wspólne antagonizmy między naszymi państwami są wynikiem
działalności w naszym państwie sarmackich przedsiębiorców, którzy
stosuąjc dumpingowe ceny chcieli zostać monopolistami, ale to nie
wszystko. Generalnie nasze stosunki zepsuły wielokrotne, złosliwe i
obrażające nas wypowiedzi Sarmackich dziennikarzy i polityków.
JL: A czy wsród Narodu Sarmackiego jest wogóle wola pojednania?
KvS: Dla Sarmatów była to zwykła zabawa i pokaz ich "humoru", ale
nawet w tym państwie istnieją jednostki trzeźwo myślące i nie
zamykające się we własnych czterech kątach, które wyrażają chęć
pojednania. Weźmy np. byłego kanclerza Krupińskiego. Zaczynając od
nowa stosunki z nami, przeprosił naszego władcę z swoje wybryki.
JL: Czy powstanie Wandystanu należy traktować jak kolejną zabawę
Sarmatów?
KvS: Sądzę, że nie gdyż znająć twórców tego państwa będzie to na pewno
twór bardzo aktywny. Z drugiej strony same władze Sarmacji nie
odebrały tego jako żartu.
JL: W takim razie jakie były powody z których powstał Wandystan, oraz
na jakich zasadach wyłączył się on z Sarmacji?
KvS: Nie znam powodów utworzenia Mandrgoratu, a co do zasad wyłączenia
się go to trudno tutaj nawet mowić o jakiejś secesji, gdyż ziemie na
których został utorzony nigdy nie należały do Sarmacji, a obywatele
którzy posiadali wcześniej obywatelstwa Saramckie zrzekli sie go.
Traktujemy to bardziej jako ogłoszenie niepodległości.
JL: A czy ktoreś z v-państw uznało już tą niepodległość?
KvS: Tak, Natania.
JL: Nasza polityka w sprawie Wandystanu jest podobna do polityki
Dreamlandu, jest to podyktowane zapisami traktatu sojuszniczego. Co
prócz wspólną polityką zagraniczną zakłada ten traktat?
KvS: Współprace z zakresu obronności, kultury, nauki.

[churał] przewodniczacy

khandkruper <khand@...>
 

ja proponowalbym kogos kto ma doswaidczenie parlamentarne i
umiejetnosci sformalizowanej pracy.
Proponuje tow. Szczuckiego.
Poslow lewicowych pod tym wzgledem jeszcze nie poznalem. Tylko pytanie
czy K.Szczucki sie zgodzi?

Khand

[Churał]Zbiorcza lista poprawek

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Co prawda nie jestem Khandem, ale pozwoli�em sobie zebra� list� poprawek w formie jednego maila, tak jak o to prosi� Towarzysz Kwiaton Szczucki. Mam nadziej�, �e Wysoka Izba wybaczy :)


[pisownia oryginalna]
POPRAWKA Tow. Kwiatona Aleksandra Kellera:

JEST: Art. 3
Do samorz�du gminnego nale�� sprawy nie zastrze�one dla innych organ�w
pa�stwowych.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O: Do samorzadu gminnego nale�� sprawy nie zastrze�onego dla innych organ�w
pa�stwowych na obszarze jej dzia�ania.

UZASADNIENIE: dokokre�lenie zakresu (terytorialnego) kompetencji gminy.
************************************************************************
POPRAWKI Tow. Kwiatona Arvivio Medyceusza:

I
JEST: Art. 1. ust.5 Gmina posiada statut. Statut nadaje w drodze edyktu
Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji publicznej na wniosek za�o�ycielamiasta lub wsi.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O: Gmina posiada statut. Statu zpisany przez Bduara ,Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji zatwierdza lub zg�asza poprawki i po zaakceptowaniu poprawek przez obie strony zatwierdza do i nadaje Gminie.

II
JEST: Art. 4. ust. 1. Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z dw�ch radnych oraz Buduara Miasta lub So�tysa Wsi.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O: Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z� Buduara Miasta lub So�tysa Wsi oraz dw�ch radnych lub wi�cej je�li gmina posiada wi�cej ni� 30 mieszka�c�w i ilo�� radnych jest zapisana w statucie gminy, a Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji akceptuje wi�ksz� liczb� radnych. Buduara Miasta lub So�tysa Wsi.

p r z e f o r m u � o w a n e n a : Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z Buduara Miasta albo So�tysa Wsi oraz dw�ch radnych. W przypadku, gdy gmin� zamieszkuje wi�cej ni� 30 mieszka�c�w, dopuszcza si� podwy�szenie przez Statut gminy liczby radnych.

III
JEST:Art. 4. ust. 2.Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod
przewodnictwem wybranego przez siebie Przewodnicz�cego.

TOWARZYSZ PROPNUJE, ABY BY�O:Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod przewodnictwem wybranego przez siebie Przewodnicz�cego. Podczas g�osowania nad projektem uchwa�y g�osy radnych i Buduara s� r�wne jednak Buduar posiada prawo weta. Je�li radni uznaj� �e Buduar podj�� z�� decyzj� konsultuj� to z Komisarzem do spraw administracji.
************************************************************************
POPRAWKI Tow. Kwiatona Paw�a Milewskiego

I
WNIOSEK O ZMIAN� NUMERACJI W SPOS�B NAST�PUJ�CY:
art. 2 na art. 3;
art. 3 na art. 4;
art. 4 na art. 5;
art. 5 na art. 6;
art. 6 na art. 7;
art. 7 na art. 8 oraz
art. 8 na art. 9.

II
TOWARZYSZ PROPONUJE DODAďż˝
Art. 2[po zmianie numeracji]
1. Buduar Miasta mo�e wnie�� do Mandragor�w wniosek, o powo�anie Vice
Buduara, kt�remu mo�e przekaza� cz�� swoich uprawnie�, oraz kt�ry b�dzie zarz�dza� miastem podczas nieobecno�ci Buduara lub na jego pro�b�.
2. Buduar Miasta ma mo�liwo�� odwo�ania Vice Buduara, powo�anego na jego
wniosek.
z m i e n i o n e n a:
1. Buduar Miasta mo�e wnie�� do Komisarza Ludowego w�a�ciwego do spraw
administracji publicznej wniosek, o powo�anie Vice Buduara, kt�remu mo�e
przekaza� cz�� swoich uprawnie�, oraz kt�ry b�dzie zarz�dza� miastem
podczas nieobecno�ci Buduara lub na jego pro�b�.
2. Buduar Miasta ma mo�liwo�� odwo�ania Vice Buduara, powo�anego na jego
wniosek.

III
JEST:
Art. 3[w nowej numeracji; w numeracji starej: art. 2]
1. Organem stanowi�cym gminy posiadaj�cej wi�cej ni� 15 mieszka�c�w jest
Gminna Rada Narodowa.
2. Kadencja Rady trwa trzy miesi�ce.
3. Organem wykonawczym gminy miejskiej jest Buduar Miasta.
4. Organem stanowi�cym i wykonawczym gminy wiejskiej lub miejskiej
posiadaj�cej, je�li posiadaj� mniej ni� 15 mieszka�c�w, jest So�tys Wsi lub
Buduar Miasta.
5. Statuty gmin mog� powo�a� Gminn� Rad� Narodow�, nawet w przypadku
posiadania ilo�ci mieszka�c�w mniejszej od 15, je�li uznaj� to za stoswne.
6. W celu obs�ugi administracyjnej Gminnych Rad Narodowych, Buduar�w i
W�jt�w Gmin tworzy si� Gminne Komisariaty Ludowe. Spos�b organizacji
Gminnego Komisariatu Ludowego ustala Gminna Rada Narodowa w drodze uchwa�y.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O:
Art. 3[w nowej numeracji; art. 2 w starej]
1. Organem stanowi�cym gminy posiadaj�cej wi�cej ni� 15 mieszka�c�w jest
Gminna Rada Narodowa.
2. Kadencja Rady trwa trzy miesi�ce.
3. Organem wykonawczym gminy miejskiej jest Buduar Miasta lub Vice Buduar
podczas nieobecno�ci lub na pro�b� Buduara Miasta.
4. Organem stanowi�cym i wykonawczym gminy wiejskiej lub miejskiej
posiadaj�cej, je�li posiadaj� mniej ni� 15 mieszka�c�w, jest So�tys Wsi lub
Buduar Miasta oraz ew. Vice Buduar podczas nieobecno�ci lub na pro�b�
Buduara Miasta.
5. Statuty gmin mog� powo�a� Gminn� Rad� Narodow�, nawet w przypadku
posiadania ilo�ci mieszka�c�w mniejszej od 15, je�li uznaj� to za stoswne.
6. W celu obs�ugi administracyjnej Gminnych Rad Narodowych, Buduar�w, Vice
Buduar�w i W�jt�w Gmin tworzy si� Gminne Komisariaty Ludowe. Spos�b
organizacji Gminnego Komisariatu Ludowego ustala Gminna Rada Narodowa w
drodze uchwa�y.

IV
JEST:
Art. 4[w nowej numeracji; art. 3 w starej]
1. Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z dw�ch radnych oraz Buduara Miasta lub
So�tysa Wsi
2. Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod przewodnictwem wybranego
przez siebie Przewodnicz�cego.
3. Uchwa�y podejmowane przez Gminn� Rad� Narodow� stanowi� akty prawa
miejscowego.
4. Wybory do Gminnych Rad Narodowych s� powszechne, wolne, r�wne, tajne i
proporcjonalne.
5. Ordynacj� wyborcz� do Gminnych Rad Narodowych okre�li odr�bna ustawa.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O:
Art. 4[w nowej numeracji; art. 3 w starej]
1. Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z dw�ch radnych oraz Buduara Miasta lub
So�tysa Wsi, a tak�e z ew. Vice Buduara powo�anego na wniosek Buduara Miasta
2. Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod przewodnictwem wybranego
przez siebie Przewodnicz�cego.
3. Uchwa�y podejmowane przez Gminn� Rad� Narodow� stanowi� akty prawa
miejscowego.
4. Wybory do Gminnych Rad Narodowych s� powszechne, wolne, r�wne, tajne i proporcjonalne.
5. Ordynacj� wyborcz� do Gminnych Rad Narodowych okre�li odr�bna ustawa.
************************************************************************
POPRAWKA Tow. Mandragora Piotra Krupi�skiego
do poprawki nr II Tow. Kwiatona Paw�a Milewskiego:

1. Urz�d wicebudura ustanawia i likwiduje buduar.
2. Wicebuduara powo�uje i odwo�uje buduar.
3. Wicebuduar :
a) wykonuje zadania zlecone przez buduara.
b) zast�puje buduara podczas jego nieobecno�ci.
************************************************************************
(Auto)poprawka Tow. Prezydenta Micha�a Sobczaka:

TOWARZYSZ PROPONUJE DODA�: Art. 9.[w numeracji oryginalnej; art. 10 w numeracji zaproponowanej przez Tow. Milewskiego] Ustawa wchodzi w �ycie z chwil� og�oszenia

UZASADNIENIE: Ustawa powinna okresla�, kiedy wchodzi w �ycie. W tym przypadku projektodawca o tym zapomnia� :)
************************************************************************
To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
oksymoron Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: [Churał] Dwie inicjaty wy ustawodawcze

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (12:08:53) napisaďż˝(a):Niech to b�dzie skuteczny zaw�r musi byc o tym w ustawie , �eby nie
wprowadzono bublu legislacyjnego :D podoba mi sie to okre�lenie ..... musi
byďż˝ !! w tej czy w innej formie niech w takim razie Buduarowi przyslugje
prawo zgloszenia trefnej ustawy do Trybuna�u Ludowego jesli Trybunal uzna ze
ustawa jest do niczego to nie wchodzi w �ycie .....
Towarzyszu mylicie poprawki... Ja odnios�em si� do poprawki numer jeden, kt�ra komplikowa�a proces nadawania statutu i proponuj�ca proces nast�puj�cy: Za�o�yciel zg�asza projekt---> Komisarz zg�asza poprawki---> gadaj�, gadaj�, gadaj� i je�li poprawki zostan� zaakceptowane przez obie strony, to Komisarz nadaje statut gminie.

Odnosi�em si� do tej poprawki. Pisa�em, �e Komisarz nie jest od tego, �eby kszta�towa� postanowienia statutu w spos�b dla siebie wygodny, tylko blokowa� ewidentne bezmy�lno�ci czy niezgodno�ci z aktami prawnymi wy�szego rz�du.

Natomiast Twoja Towarzyszu poprawka wprowadza�a dla Komisarza mozliwo�� zaproponowania poprawek do statutu, czyli wetkni�cia we� swoich trzech groszy, co jest sprzeczne z forsowan� przeze mnie zasad� zaworu bezpiecze�stwa [patrz: akapit wy�ej].

Teraz po drugie:
1. Gminna Rada Narodowa uchwala uchwa�y, nie ustawy. To tak dla jasno�ci.
2. Trybuna� Ludowy jest od orzekania, czy dany akt prawny jest zgodny z aktami wy�szego rz�du, a nie od orzekania, czy dana uchwa�a jest sensowna, potrzebna, czy tez nie. Zachwia�oby to zasad� tr�jpodzia�u w�adzy. Trybubuna� Ludowy nie mo�e wchodzic w kompetencje niezale�nej i samorz�dnej w�adzy uchwa�odawczej na terenie gminy, dlatego propozycja zaskar�enia uchwa�y do TL TYLKO dlatego, �e jest do niczego, sama jest do niczego :)[To jest oczywi�cie tylko moje prywatne zdanie. Chura� i tak zrobi z tym, co b�dzie chcia�]--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: ambasador

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Jacek, dnia 22 stycznia 2005 (09:58:49) napisaďż˝(a):


czy Wandystan ma ambasad� na terenie Dreamlandu? bo ja ch�tnie bym nim zosta�.
Mandragorat Wandystanu nie nawi�za� jeszcze stosunk�w dyplomatycznych z Kr�lestwem Dramlandu.

Jednak Departameny Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta stworzy� niedawno rezerw� kadrow� dyplomat�w. Jesli jest Pan ch�tny do obj�cia w p�niejszym czasie plac�wki dyplomatycznej prosz� napisa� do mnie na priv.


--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

[Churał] Przewodniczący

Lord Wander
 

Dla ostatecznego przekazania wadzy w rce organw demokratycznych zwracam si do towarzyszy kwiatonw o dokonanie wyboru Przewodniczcego Churau, ktry kierowa bdzie jego pracami.

Termin na zgaszanie kandydatur wyznaczam do jutra do godziny 24.

Mandragor Socjogramu
ppk Michas Winnicki-Konieczny
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )