Date   
nawiązanie do konkursu :D

a_medyceusz@...
 

... na dzieo sztuki :D termin skadania prac do 13 marca 2005 :D najlepiej
w formatach jpg bd bmp

I nagroda 20 en :D

oraz wyrnienie przez Muzeum Narodowe 10 en :D


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz

----------


Zamykam gosowanie nr 18/01/05 z uwagi na to, e wszyscy Kwiatoni oddali
swj gos. Stwierdzam, na podstawie poniej zacytowanych wynikw gosowania,
wybrana zostaa opcja 1 tzn. :

OPCJA 1

1. Buduar Miasta moe wnie do Komisarza Ludowego waciwego do spraw
administracji publicznej wniosek, o powoanie Vice Buduara, ktremu moe
przekaza cz swoich uprawnie, oraz ktry bdzie zarzdza miastem
podczas nieobecnoci Buduara lub na jego prob.
2. Buduar Miasta ma moliwo odwoania Vice Buduara, powoanego na jego
wniosek.

GOSOWANIE NR 18/01/05


Aleksander Keller: OPCJA 1
Pawe Milewski: WSTRZYMUJ SI

Salvador Salvadori: OPCJA 2
Arivio Medyceusz: OPCJA 1
Krzysztof Szczucki: OPCJA 1
tow. Keller


Yahoo! Groups Links

[Non-text portions of this message have been removed]

Podziękowanie

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

W imieniu w�asnym oraz Narodu Wandejskiego pragn� serdecznie podzi�kowa� Panu Jerzemu Go�owanowowi oraz aktorom teatru w Elfidas za wspania�y wyst�p na deksach Teatru Narodowego w Genosse Wanda Stadt.

Dzisiejszy wyst�p w Wandystanie z pewno�ci� przyczyni sie w znacznym stopniu do zacie�niania przyja�ni Scholandzko- Wandejskiej.

Zapraszam do przeczytania recenzji sztuki (autorstwa Tow. Mandragora Jutrzenki), pod adresem: http://www.wandystan.work.only.pl/index.php?co=brama&kto=20050212213608.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Sztuka juz o 20.00

khandkruper <khand@...>
 

Opublikowano...

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

...
- Ustaw� o samorz�dzie terytorialnym,
- Ustawďż˝ Ordynacja wyborcza do GRN
- Traktat o stosunkach dyplomatycznych z Sarmacjďż˝
- Konwencjďż˝ Konsularnďż˝ z Sarmacjďż˝

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Prosba do grafika

khandkruper <khand@...>
 

chyba szczegolnie do p. Milewskiego ale niekoniecznie - dlatego
oglaszam tutaj

http://www.wandystan.work.only.pl/list.gif

Mamy tutaj gifik - kolory standart-red i bialy... przypominający karte
pocztową.

1. jesli umiesz to zrobic ladniej zrob - ale niech ma 20 x 20 pikseli
2. jesli nie umiesz - to nic.
3. ten rysunek zrob tak zeby migal (na białym lub przezroczystym tle -
wole na białym...) - koniecznie musi migac:)
I czym szybciej tym lepiej

Khand

Re: Wandystan: Medyceusz ogłasza !

a_medyceusz@...
 

Witam serdecznie!

Muzeum oczywicie zorganizuje wystaw prac, jeeli takowe si pojawi.
Pragn rwnie do nagrody dooy 10 engelsw, z pinidzy, ktre
otrzymaem
od Krlestwa Scholandii w celu rozwijania dziaalnoci Muzeum.

podlord Pawe Mariusz Milewski
Kustosz Wandyjskiego Muzeum Narodowego
Dzikuj bardzo Towarzyszu :D uczestnicy napewno bd zachwyceni :]


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Przypominam !!

a_medyceusz@...
 

Jeszcze raz przypominam i serdecznie zapraszam wszystkich Wandejczykw na
przedstawienie o 20.00 na Scenie teatru NArodowego (http://www.tenochtitlan.webpark.pl/teatr.html
- i klikamy scena :D ) Niech to bdzie dzie kultury :>

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: Medyceusz ogłasza !

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Marcin Antczak napisa:
Mam pytania:

1. Jaka ma byc tematyka tychze prac?
Tematyka dowolna :D


2. Czy moga to byc nawet rysunki zrobione w "Paincie"? Mam na mysli
oczywiscie cos sensownego, nie bazgroly...

Moe by paint :D najlepiej przysya mi w formacie jpg :>

Pozdrawiam.

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz

Re: Wandystan: Medyceusz ogłasza !

Paweł Mariusz Milewski <aglastel@...>
 

-----Original Message-----
From: a_medyceusz@... [mailto:a_medyceusz@...]
Zapraszam wszystkich do udzia�u ! Stw�rzcie jak�� prac� na komputerze
jakie� dzie�o sztuki :D wy�lijcie je do mnie :D i mo�ecie zgarna�
20 en za 1
miejsce :D mo�e kto� jeszcze si� do�ozy szukamy sponsor�w :] milo by by�o
gdyby muzeum zechcia�o p�niej zorganizowa� wystaw� tych prac !!! STW�RZMY
GALERI� PRAC WANDEJCZYK�W !!! TW�RZCIE !!!!

------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz
Witam serdecznie!

Muzeum oczywi�cie zorganizuje wystaw� prac, je�eli takowe si� pojawi�.
Pragn� r�wnie� do nagrody do�o�y� 10 engels�w, z pi�ni�dzy, kt�re otrzyma�em
od Kr�lestwa Scholandii w celu rozwijania dzia�alno�ci Muzeum.

podlord Paweďż˝ Mariusz Milewski
Kustosz Wandyjskiego Muzeum Narodowego

Re: Wandystan: Medyceusz og³asza !

Marcin Antczak <marcin_a_w@...>
 

Mam pytania:

1. Jaka ma byc tematyka tychze prac?
2. Czy moga to byc nawet rysunki zrobione w "Paincie"? Mam na mysli oczywiscie cos sensownego, nie bazgroly...

Pozdrawiam.


---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!

O Precelkhandzie i WZPR i o panelu mieszkanca

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Salwador Salwadori <amish@g...>

1. Tekstem o Precelkhandzie - jestem wzruszony doglebie. Jak rusza
(moze kiedys... :D - narazie mamy wyrazniejsze potrzeby) strony tego
miasta znajdzie sie on w dziale Historia ;)

2. CIesze sie rowniez z powstania nowej Parii Politycznej! Towarzysze!
Zachecajcie nowych mieszkancow, znajomych, mieszkancow potencjalnych
do wstepowania w szeregi swoich partii. Mozna to robic pod wzgedem
systemowym bardzo prosto w panelu mieszkanca.

3. Aha bywa tak - ze do panelu trzeba sie kilka razy probowac
zalogowac - pewniue jest to bug zwiazany z tym ze w dwoch miejscach
kaze laczyc sie z baza sql - albo bug z sesją... nie wiem... Nie
mialem narazie czasu zeby to sprawdzic... ale - towarzysze narazie -
troszke cierpliwosci. Po prostu mam wazniejsze projekty na glowie. A -
ten problem i tak zostanie rozwiazny (po prostu z baza bede laczyl sie
w jednym miejscu... - ale wymaga to malej korekty kilku plikow)

Khand

Relacja z okolicznościowej akademii w Precelkhandzie

Salwador Salwadori <amish@...>
 

WAND - TASS

"T�umy uczni�w, student�w i pionier�w przewin�y si� w drug� miesi�cznic� proklamowania niepodleg�o�ci przez precelkhandzk� Hal� im. Budowniczych Wandystanu. To w�a�nie tu, w g��wnym o�rodku kontynentalnej cz�ci naszego pa�stwa odby�y si� centralne obchody rocznicy. Niestety, wydaje si� �e uroczysto�ci wypad�y do�� blado, a wysocy dygnitarze chyba troszk� zapomnieli o tym �wi�cie ludu pracuj�cego. Jedynym rz�dowym akcentem by� telemost z chorym Towarzyszem Prezydentem.

Zwierciad�o Demokracji - tow. Sobczak s�abym acz dobitnym g�osem zreferowa� post�py w realizacji planu czteromiesi�cznego. Za kluczowy uzna� problem elektryfikacji wyspy Marks. - Procesy cywilizacyjne nie omin� tej bezludnej na razie wyspy - grzmia� tow. Prezydent - i wkr�tce Marks zmieni si� w mlekiem i miodem p�yn�c� technopoli� o pan�wiatowym znaczeniu! -

T�umy gromkimi brawami nagrodzi�y szefa rady komisarzy ludowych, posypa�y si� deklaracje ponadnormatywnej pracy, najtwardsi stachanowcy zapowiedzili siedmiokrotne przekroczenie planu. Zaprezentowano osi�gni�cia ostatniego miesi�ca: znacz�c� rozbudow� systemu teleinformatycznego Mandragoratu i uruchomienie Bramy Wandystanu. - Od tej pory g�os robotnika b�dzie grzmia� w ka�dym zak�tku v-�wiata! - pochwali� przedsi�biorcze s�u�by informatyczne i niezmordowanego Mandragora Jutrzenki tow. Sobczak. Serce pracownik�w WAND-TASS ju� dr�y na my�l o nadchodz�cej kwartalnicy. Jakie niespodzianki przygotuje na t� okazj� aktyw socjalistyczny?

Z Precelkhandy
Mariusz Marks Kolonko"

DO NOWYCH MIESZKAÑCÓW

Lord Wander
 

Zapraszam wszystkich nowych mieszkañców Wandystanu do odwiedzenia
dzia³u "Aktualno¶ci" na stronie g³ównej, gdzie tow. Mandragor Khand
piêknie wy³o¿y³ podstawowe informacje na temat zycia w naszym kraju.

Wszystkich bez wzglêdu na sta¿ zapraszam do dyskusji w komentarzach do
postow w aktualnosciach.

Mandragor Socjogramu
pp³k Michas Winnicki-Konieczny

Re: Wandystan: Galeria

Marcin Antczak <marcin_a_w@...>
 

To dobry pomysl. Popieram, choc nie wiem, jak moglbym pomoc.


Pozdrawiam.


---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!

Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza

skoczek-87@...
 

Z dniem 11.02.05 powo�a�em do �ycia Wandyjsk� Zjednoczon� Partie
Robotniczďż˝.
Stajac na jej czele chce dbac o dobry wizerunek partii i naszej
socjalistycznej ojczyzny.

HAS�A PARTII
WZPR - twoja szansa na przyszlosc
Nasz cel - socjalizm
Wszyscy dla Ciebie, Ty dla wszystkich


Sprawie budownictwa socjalizmu w kraju i zabezpieczenia jego
niepodleglosci sluzy i powin�a zawsze s�u�yc polityka zagraniczna
Wandystanu. Jej zasadniczym wskazaniem jest scisla przyjazn ze
wszystkimi pa�stwami kt�re sprzyjaj� naszej ojczyznie.. Ta polityka
zgodna jest z tradycjami demokracji niepodleglosciowej i takďż˝
poltykďż˝ WZPR bedzie popierac

WZPR bedzie sie przeciwstawia�a sie obozowi kapitalist�w i
imperializmu, przeda wszystkim, przyjazn z krajami demokracji z
krajami ktore naszej ojczyznie sprzyjajďż˝ daje nam moznosc
zapewniaja moznosc zbudowania socjalizmu w Wandystanie.

Wandyjska Zjednoczona Partia Robotnicza jest partia lewicowa i mamy
chec podejmowania wsp�lpracy ze wszystkimi partiami o zblizonych do
naszych poglod�w i ktore sa gotowe do wsp�lnego budowania socjalizmu

Wykonanie tych zadan wymagac bedzie uporu, wymagac bedzie
zdwojonych wysilk�w, a niekiedy nawet i wyrzeczen. Stawiamy, drodzy
towarzysze, sprawe jasno, bez niedom�wien, bo tylko w ten spos�b
mozna sk�onic obywateli do myslenia i do dzialania w imie
zywotnych interes�w naszego panstwa i naszego narodu.

Partia walczyc bedzie o:
l) stale wzmacnianie wladzy w pa�stwie, o dobra pozycji klasy
robotniczej ch�opskiej i inteligencji, demokracje i o
demokratyzacje wszystkich ogniw pa�stwa;
2)bedziemy walczyc o to aby nasza ojczyzna by�a ojczyzna
upragnionego socjalizmu
3)dobry wizerunek naszego kraju


Jednoczescnie chcia�em zapewnic ze to nie ca�y program partii
dalszy program bede chciaďż˝ uzgadniac z towarzyszami partyjnymi tak
aby WZPR by�a partia dialogu i rownowagi.

NIECH ZYJE SOCJALIZM
NIECH ZYJE WANDYSTAN
NIEH ZYJE WZPR

Z powa�aniem I sekretarz WZPR
Jacek(Towarzysz )Nowak

Nowe artykuły w bramie

khandkruper <khand@...>
 

dwa arivio, i jeden moj (ten moj to w zasadzie nie artykul tylko taki
plan krok-po-kroku dla poczatkujacych mieszkancow

Khand

Re: Wandystan: Galeria

Salwador Salwadori <amish@...>
 

michas_winnicki wrote:

Towarzyszki i Towarzysze!

Jeszcze jako obywatel burzuazyjnej Sarmacji postulowalem, zeby
utworzyc strone wzorowana na scholandzkiej Galerii. Krotkie wizytowki
z obywatelami w konwencji mini-wywiadu, czy pamietanych z podstawowki
"Zlotych mysli", z portretem, moglyby byc fajnym urozmaiceniem oferty
naszej Ludowej Ojczyzny.

Co s±dzicie, Towarzyszki i Towarzysze? Warto li?
Warto!

Jedno mnie jednak martwi - mój szlachetny fizys, bijący ludową mądrością niczym źródła w Górach Socjogramu krystaliczną wodą dość fatalnie prezenuje się na fotografiach. Dlatego też portret mej skromnej osoby może ujemnie odbić się na estetyce galerii. Mimo to - popieram i obiecuję przekazanie swych cennych zdjęć i skromnych bon motów.

Salwadori

p.s. Liczę ze strony MS na przekazanie osławionego zdjęcia pt. "Misiowi robią laskę" :D

Medyceusz ogłasza !

a_medyceusz@...
 

Zapraszam wszystkich do udziau ! Stwrzcie jak prac na komputerze
jakie dzieo sztuki :D wylijcie je do mnie :D i moecie zgarna 20 en za 1
miejsce :D moe kto jeszcze si doozy szukamy sponsorw :] milo by byo
gdyby muzeum zechciao pniej zorganizowa wystaw tych prac !!! STWRZMY
GALERI PRAC WANDEJCZYKW !!! TWRZCIE !!!!

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz

Występ Scholandzkiej Grupy Teatralnej ! Dzisiaj 20 !!

a_medyceusz@...
 

Dzisiaj o 20.00 w Teatrze Narodowym w Genosse Wanda Stadt (http://www.tenochtitlan.webpark.pl/teatr.html
- i klikamy w "SCENA" ) odbedzie si przedstawienie pt. "Ramus i Thaira"
pokazujce jedn z legend Scholandzkich napewno sie spodoba :D ZAPRASZAM
SERDECZNIE o 20.00 Kadego Wandejczyka i nie tylko :D!!


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz

I Zjazd Wandejczyków

Lord Wander
 

W wyniku propozycji Towarzysza Marcuslera narodzi³a siê spontaniczna
koncepcja organizacji I Zjazdu Wandejczyków w najpiêkniejszym mie¶cie
Polski- Wroc³awiu.

Zjazd ten, pierwotnie planowany jako spotkanie o charakterze czysto
prywatnym odbêdzie siê w szerszej formie, bez wzglêdu na to ile osób
przybedzie. Zaproszeni s± wszyscy Wandejczycy. Indywidualne
zaproszenia zostan± tak¿e skierowane do wybranych przedstawicieli
v-¶wiatowej bur¿uazji, w szczególno¶ci sarmackiej.

Termin zjazdu to 18-19 lutego, czyli najbli¿szy pi±tek i sobota.
Chêtni oczywi¶cie bêd± mogli zostaæ do niedzieli. Bardzo proszê
wszystkich zainteresowanych o potwierdzenie obecno¶ci na MÓJ ADRES
MAILOWY w terminie do najbli¿szego wtorku, ew. wstepne deklaracje na
li¶cie. W zalezno¶ci od liczby chêtnych bêdê szuka³ odpowiedniego
noclegu i rezerwowa³ konkretn± ilo¶æ miejsc.

We Wroc³awiu jest kilka hosteli i schronisk oferuj±cych noclegi za ok
25 z³otych/doba. Najfajniejsz± miejscówk± jest chyba Hotel Piast,
który le¿y tu¿ obok dworca, a wiêc w ¶cis³ym centrum, a 4-osobowy
pokój kosztuje 30 z³ od osoby (studenci- 25). Obok miesci siê te¿
schronisko m³odziezowe, które pewnie ceni siê podobnie, albo i ni¿ej.
Sprawdzê wszystkie opcje, podam Pañstwu konkretne informacje i
wybierzemy miejsce noclegu tak, by w chwili przyjazdu wszystko by³o
ju¿ dograne. Rozejrze sie tez za odpowiednim miejscem dla czesci
nieoficjalno-imprezowej :)

Mandragor Socjogramu
pp³k Michas Winnicki-Konieczny