Date   

Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Czerwony Kapturek <red.hood@...>
 

Dnia 10-10-2011 o 12:56:54 Anestezy Bukakke-Krupniński
<bukakke-krupninski@o2.pl> napisał(a):

Okurwa, ten nowy klon to Yaraeh? :O
A kurwa weźcie to jeszcze w Leblandii ogłoście.
OK.

Ten nowy klon to Yaraeh!!!

--
Czerwony "Red Hood" Kapturek, ciao!

"[Marksiści] tyle mają wspólnego z Marksem co Kant z kanciarzami"
- Jarosław Niemiec


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Anestezy Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@...>
 

Dnia 10 października 2011 12:55 "Czerwony Kapturek" <red.hood@o2.pl> napisał(a):
Dnia 10-10-2011 o 10:57:06 ANP <grzegorzdstunza@gmail.com> napisał(a):

A ja się obawiam, że "Towarzysz" nie może trollować w Sarmacji i szuka
innej przestrzeni.
Okurwa, ten nowy klon to Yaraeh? :O
A kurwa weźcie to jeszcze w Leblandii ogłoście.

--
A.B.K.


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Czerwony Kapturek <red.hood@...>
 

Dnia 10-10-2011 o 10:57:06 ANP <grzegorzdstunza@gmail.com> napisał(a):

A ja się obawiam, że "Towarzysz" nie może trollować w Sarmacji i szuka
innej przestrzeni.
Okurwa, ten nowy klon to Yaraeh? :O

--
Czerwony "Red Hood" Kapturek, ciao!

"[Marksiści] tyle mają wspólnego z Marksem co Kant z kanciarzami"
- Jarosław Niemiec


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Czerwony Kapturek <red.hood@...>
 

Dnia 10-10-2011 o 10:20:53 ANP <grzegorzdstunza@gmail.com> napisał(a):

No to przykro słyszeć, że kogoś znanego stać na tak niewiele. Dla mnie
każdy
może się nazywać jak uważa, ale Wasze obraźliwe, jak rozumiem, nazwisko
jest
dla mnie obrzydliwe.
Brzydzi was nazwisko "Krupniński"? ;/

--
Czerwony "Red Hood" Kapturek, ciao!

"[Marksiści] tyle mają wspólnego z Marksem co Kant z kanciarzami"
- Jarosław Niemiec


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Anestezy Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@...>
 

Dnia 10 października 2011 12:16 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@gmail.com> napisał(a):
Czołem Anestezy!

Nawiasem mówiąc, to Towarzystwo Przyjaciół Krupniku i tak powstanie. Nie
mam ochoty ani nie widzę większego celu w roztrząsaniu przyczyn kryzysu
aktywności. Trzeba ruszyć dupę do roboty, bo inaczej za pół roku z Wandystanu
gówno zostanie. Chcesz narzekać - twoja sprawa. Ale kurwa, chociaż poczekaj,
na tzw. efekty. Bo takie narzekanie na kiełkujący pomysł jest w chuj
demotywujące do czegokolwiek.
Wandą a prawdą, z Wandystanu już niemalże gówno zostało. Właśnie przez
to narzekanie. No i oczywiście przez postawę "lepiej żeby Wandystan
był warzywem, niż żeby był jednopartyjny". Bo, kurwa, tak.
A co to kurwa za problem? Wy robicie partię, ja partię i Wandystan nieco odżyje.

--
A.B.K.


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Tow. Radziecki
 

Czołem Anestezy!

Nawiasem mówiąc, to Towarzystwo Przyjaciół Krupniku i tak powstanie. Nie
mam ochoty ani nie widzę większego celu w roztrząsaniu przyczyn kryzysu
aktywności. Trzeba ruszyć dupę do roboty, bo inaczej za pół roku z Wandystanu
gówno zostanie. Chcesz narzekać - twoja sprawa. Ale kurwa, chociaż poczekaj,
na tzw. efekty. Bo takie narzekanie na kiełkujący pomysł jest w chuj
demotywujące do czegokolwiek.
Wandą a prawdą, z Wandystanu już niemalże gówno zostało. Właśnie przez
to narzekanie. No i oczywiście przez postawę "lepiej żeby Wandystan
był warzywem, niż żeby był jednopartyjny". Bo, kurwa, tak.

No i chuj. Jak wspominałem, ja jestem i nigdzie się nie wybieram.

A TPK to odchylenie. W sensie formy, nie treści. Stwórzcie partyjną
komórkę ds. Żywienia Krupnikiem, a nie jakieś "towarzystwo". Nie
jesteśmy jakąś arystokracyją, to oni tworzą "Kluby" i "Towarzystwa".

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 10 padziernika 2011 11:16 uytkownik Anestezy Bukakke-Krupniski <
bukakke-krupninski@o2.pl> napisa:Skoro ju dokonae mojego kamingatu, a ten klon by wyjtkowo mao
starannie przygotowany, to nie bd si wypiera swojej tosamoci ;)

Ale tutaj warto rozprawi si z dwoma humbugami:

1. Nie szukam innej przestrzeni. Inna przestrze od dawna ju mam w
innej mikronacji i tam mog do woli realizowa swoje pomysu. Wandystan
ju od duszego czasu nie jest alternatyw wobec Sarmacji. Przyszedem
tutaj, bo skoro wikszo Wandejczykw robi teraz kariery na dalekiej
pnocy, to szkoda, by pastwo upado. Bd co bd, Wandystan jako taki
darz pewnym sentymentem.
W takim razie ciesz si, e macie ochot dziaa.2. To rednie, e od razu przyje wersj, ktr kolportuje "czerwony"
ksi, zamiast zapozna si z faktami. Po pierwsze, znakomita wikszo
mojej aktywnoci w czasie, gdy mogem cokolwiek w Sarmacji czyni, czyli
do czasw mojego wydalenia bya bardzo konstruktywna. Animowaem wiele
inicjatyw, napdzaem polityk itd. W zasadzie, to ja wycignem pospou
z Natali Sarmacj z tego gwna, w ktre na pocztku nowego roku wpada.
Przyszed rzd "ludowy" i teraz moe do woli to rozpierdala. A aktywno
z dnia na dzie spada. Po drugie, nie wiedziaem, e dochodzenie swoich
praw na drodze sdowej jest trollingiem. Zawsze byem przekonany, e to
najbardziej cywilizowana metoda rozwizywania sporw - w miejsce pyskwek
i aosnego dyskursu na temat chujowoci Sosnowca i wspaniaoci Zamocia,
jaki to dyskurs pewien sarmacki minister usiuje narzuci.
Dla mnie moecie tutaj do woli wyjania. Nie po to budowalimy Ojczyzn
Wolnoci, eby jakikolwiek ksi czy inny ciemica mg nam czegokolwiek
zabrania. Nie przyjem adnej wersji. Chciaem szybko sprawdzi przez
sprowokowanie Was. Udao si i dobrze - wszystko jasne.Nawiasem mwic, to Towarzystwo Przyjaci Krupniku i tak powstanie. Nie
mam ochoty ani nie widz wikszego celu w roztrzsaniu przyczyn kryzysu
aktywnoci. Trzeba ruszy dup do roboty, bo inaczej za p roku z
Wandystanu
gwno zostanie. Chcesz narzeka - twoja sprawa. Ale kurwa, chocia
poczekaj,
na tzw. efekty. Bo takie narzekanie na kiekujcy pomys jest w chuj
demotywujce do czegokolwiek.

A nazwiska nie zmieni.

I to jest pozytywna postawa, Towarzyszu. Licz, e pozytywnie zaskoczycie
takich dziadkw do betonu jak ja. I przestacie mwi na Ty! Ten
monarchofaszystowski zwyczaj naley tpi!

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Anestezy Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@...>
 

Dnia 10 października 2011 10:57 ANP <grzegorzdstunza@gmail.com> napisał(a):

W dniu 10 października 2011 10:48 użytkownik Anestezy Bukakke-Krupniński <
bukakke-krupninski@o2.pl> napisał:


Towarzysze nie lubią krupniku? Tego krupniku, którym karmi się wszystkie
wandejskie
dzieci, które mają szczęście chodzić do najlepszych przedszkoli na całym
świecie?

Wstyd i hańba!

Zakładam Towarzystwo Przyjaciół Krupniku, które będzie walczyło ze
stereotypami!
Precz z preczem!
A ja się obawiam, że "Towarzysz" nie może trollować w Sarmacji i szuka innej
przestrzeni. Bo na razie nie widzę żadnych konstruktywnych pomysłów. Nam nie
trzeba kolejnych stowarzyszeń, ale ludzi z wizją i pasją.
Skoro już dokonałeś mojego kamingałtu, a ten klon był wyjątkowo mało
starannie przygotowany, to nie będę się wypierał swojej tożsamości ;)

Ale tutaj warto rozprawić się z dwoma humbugami:

1. Nie szukam innej przestrzeni. Inna przestrzeń od dawna już mam w
innej mikronacji i tam mogę do woli realizować swoje pomysłu. Wandystan
już od dłuższego czasu nie jest alternatywą wobec Sarmacji. Przyszedłem
tutaj, bo skoro większość Wandejczyków robi teraz kariery na dalekiej
północy, to szkoda, by państwo upadło. Bądź co bądź, Wandystan jako taki
darzę pewnym sentymentem.

2. To średnie, że od razu przyjąłeś wersję, którą kolportuje "czerwony"
książę, zamiast zapoznać się z faktami. Po pierwsze, znakomita większość
mojej aktywności w czasie, gdy mogłem cokolwiek w Sarmacji czynić, czyli
do czasów mojego wydalenia była bardzo konstruktywna. Animowałem wiele
inicjatyw, napędzałem politykę itd. W zasadzie, to ja wyciągnąłem pospołu
z Natalią Sarmację z tego gówna, w które na początku nowego roku wpadła.
Przyszedł rząd "ludowy" i teraz może do woli to rozpierdalać. A aktywność
z dnia na dzień spada. Po drugie, nie wiedziałem, że dochodzenie swoich
praw na drodze sądowej jest trollingiem. Zawsze byłem przekonany, że to
najbardziej cywilizowana metoda rozwiązywania sporów - w miejsce pyskówek
i żałosnego dyskursu na temat chujowości Sosnowca i wspaniałości Zamościa,
jaki to dyskurs pewien sarmacki minister usiłuje narzucić.

Nawiasem mówiąc, to Towarzystwo Przyjaciół Krupniku i tak powstanie. Nie
mam ochoty ani nie widzę większego celu w roztrząsaniu przyczyn kryzysu
aktywności. Trzeba ruszyć dupę do roboty, bo inaczej za pół roku z Wandystanu
gówno zostanie. Chcesz narzekać - twoja sprawa. Ale kurwa, chociaż poczekaj,
na tzw. efekty. Bo takie narzekanie na kiełkujący pomysł jest w chuj
demotywujące do czegokolwiek.

A nazwiska nie zmienię.

--
A.B.K.


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 10 padziernika 2011 10:48 uytkownik Anestezy Bukakke-Krupniski <
bukakke-krupninski@o2.pl> napisa:


Towarzysze nie lubi krupniku? Tego krupniku, ktrym karmi si wszystkie
wandejskie
dzieci, ktre maj szczcie chodzi do najlepszych przedszkoli na caym
wiecie?

Wstyd i haba!

Zakadam Towarzystwo Przyjaci Krupniku, ktre bdzie walczyo ze
stereotypami!
Precz z preczem!
A ja si obawiam, e "Towarzysz" nie moe trollowa w Sarmacji i szuka innej
przestrzeni. Bo na razie nie widz adnych konstruktywnych pomysw. Nam nie
trzeba kolejnych stowarzysze, ale ludzi z wizj i pasj.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Anestezy Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@...>
 

Dnia 10 października 2011 10:42 Alojzy Pupka <alojzypupka@gmail.com> napisał(a):
W dniu 10 października 2011 09:08 użytkownik bukakke-krupninski
<bukakke-krupninski@o2.pl> napisał:

Nazywam się Anestezy Bukakke-Krupniński i jestem jebanym
klonem kogoś znanego.
Eh, a już myślałem że ktoś świeży, ale dobre i to. Radzę zmienić drugi człon
nazwiska − jak zwrócił na to uwagę tow. Perun, może się źle kojarzyć. Mam
nadzieję że to niezamierzone. I generalnie, wypierdalać.
Towarzysze nie lubią krupniku? Tego krupniku, którym karmi się wszystkie wandejskie
dzieci, które mają szczęście chodzić do najlepszych przedszkoli na całym świecie?

Wstyd i hańba!

Zakładam Towarzystwo Przyjaciół Krupniku, które będzie walczyło ze stereotypami!
Precz z preczem!

--
A.B.K.


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

Alojzy Pupka
 

W dniu 10 października 2011 09:08 użytkownik bukakke-krupninski
<bukakke-krupninski@o2.pl> napisał:

Nazywam się Anestezy Bukakke-Krupniński i jestem jebanym
klonem kogoś znanego.
Eh, a już myślałem że ktoś świeży, ale dobre i to. Radzę zmienić drugi człon
nazwiska − jak zwrócił na to uwagę tow. Perun, może się źle kojarzyć. Mam
nadzieję że to niezamierzone. I generalnie, wypierdalać.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!

ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 10 padziernika 2011 09:08 uytkownik bukakke-krupninski <
bukakke-krupninski@o2.pl> napisa:

Wypierdala!

Nazywam si Anestezy Bukakke-Krupniski i jestem jebanym
klonem kogo znanego.

No to przykro sysze, e kogo znanego sta na tak niewiele. Dla mnie kady
moe si nazywa jak uwaa, ale Wasze obraliwe, jak rozumiem, nazwisko jest
dla mnie obrzydliwe.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Radosne wypierdalać!

bukakke-krupninski <bukakke-krupninski@...>
 

Wypierdalać!

Nazywam się Anestezy Bukakke-Krupniński i jestem jebanym
klonem kogoś znanego.

--
A.B.K.


Re: Wandystan: Plotki wandokaliptyczne...

Czerwony Kapturek <red.hood@...>
 

Dnia 19-09-2011 o 21:16:15 Talerz de Tocqueville
<porcelanowyksiaze@gmail.com> napisał(a):

Znaczy się tępy? Bo brzytwy czasem są tępe ;)
Nie, on porżnie was na kawałki za złe cytowanie.

--
Czerwony "Red Hood" Kapturek, ciao!

"[Marksiści] tyle mają wspólnego z Marksem co Kant z kanciarzami"
- Jarosław Niemiec


Re: Wandystan: Plotki wandokaliptyczne...

Talerz
 

Nie chcecie. Gwoli informacji - jak kto co ruszy, to ja tu jestem.
Nie mam siy co prawda samemu znw prbowa rozkrci cao, ale jak
Pupka si pokae, albo ktokolwiek inny - jestem, czuwam, duo czytam i
bd, kurwa, jak brzytwa.

Znaczy si tpy? Bo brzytwy czasem s tpe ;)
--
(-) Talerz de Tocqueville vel Otto von Teller
Ojciec Zaoyciel Wolnej Republiki Winktown
http://www.mw.propl.eu/
GG: 10277066


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Plotki wandokaliptyczne...

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

A nie wierzyli towarzyszowi z lotniska. Spadochrony się kończą,
towarzysze, nadal nie chcecie zrobić bum bum?
Nie chcecie. Gwoli informacji - jak ktoś coś ruszy, to ja tu jestem.
Nie mam siły co prawda samemu znów próbować rozkręcić całość, ale jak
Pupka się pokaże, albo ktokolwiek inny - jestem, czuwam, dużo czytam i
będę, kurwa, jak brzytwa.

--
☭ PTR


Plotki wandokaliptyczne...

Helmut Walterycz
 

Podobno z Kancelarii Mandragora Socjogramu wyniesiono wszystkie spinacze, a z kranów zamiast wody płynie szampan, bo wody nie ma...
A nie wierzyli towarzyszowi z lotniska. Spadochrony się kończą, towarzysze, nadal nie chcecie zrobić bum bum?

--
Bonek
defetysta


Re: Wandystan: Winktown - a nasza rzeczywistość

Talerz
 

Mwicie, e Somagrom to byli szkolandopondobni jojomonarchofaszyci. To
jest cenny trop. Jest taki kraj w tzw. "realu", gdzie ludzie egzystuj
na popruskim i pokomunistycznym industrialu rozpadajcym si w
pezajcym tempie. Kraj, gdzie wilki wrciy na dawne tereny. Moe to
nie zima atomowa ani "Gone with the Blastwawe"
(http://www.blastwave-comic.com/), ale cakiem pikny obraz upadku. Moe
warto si inspirowa Lokomotive Leipzig i krajobrazami Nadodrza?
To e by przed nami Somagrom w tym miejscu, to jeszcze nic nie znaczy...
Wczeniej tam byo "Regnum Barbarorum" :) Za odpowied dzikuj i licz na
wicej :)
--
(-) Talerz de Tocqueville vel Otto von Teller
Ojciec Zaoyciel Wolnej Republiki Winktown
http://www.mw.propl.eu/
GG: 10277066


Seria literacka

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

1. http://w559.wrzuta.pl/audio/aJye70gArgw/seria_literacka_mk
2. http://issuu.com/ingawaar/docs/khand01?mode=embed

--
Szymon bar. Nowicki h. Omerta
Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji


Re: Wandystan: Winktown - a nasza rzeczywistość

Helmut Walterycz
 

On 2011-09-04 17:59, Talerz de Tocqueville wrote:
http://www.mw.propl.eu/showthread.php?tid=938&;pid=35081#pid35081

Za opiniê Wandejczyków równie¿ by³bym wdziêczny :)
Tutaj odpiszę, proszę forumowców o wklejenie, gdzie trzeba.

Mówicie, że Słomagrom to byli szkolandopondobni jojomonarchofaszyści. To jest cenny trop. Jest taki kraj w tzw. "realu", gdzie ludzie egzystują na popruskim i pokomunistycznym industrialu rozpadającym się w pełzającym tempie. Kraj, gdzie wilki wróciły na dawne tereny. Może to nie zima atomowa ani "Gone with the Blastwawe" (http://www.blastwave-comic.com/), ale całkiem piękny obraz upadku. Może warto się inspirować Lokomotive Leipzig i krajobrazami Nadodrza?

--
Bonek

6021 - 6040 of 54056