Date   

Re: Wandystan: I tak to tow. Dziejku...

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 21 maja 2012 21:31 użytkownik gds <grzegorzdstunza@...> napisał:
W dniu 20 maja 2012 13:18 użytkownik JKM Michał Feliks <
pplk.winnicki@...> napisał:


No właśnie ja mam wrażenie, że jednak nie została.

Dlatego w najbliższych dniach - a niech tam, ujawnię to tutaj - złożę do
Sądu pozew o odszkodowanie za bezprawne aresztowanie, a do Sejmu odpowiedni
projekt uchwały.

Bardzo jestem ciekaw, jak zachowa się FLM, "wandejska w elektoracie i
masach partyjnych".

Towarzyszu Mandragorze, czy nie moglibyście się wstrzymać nieco z pozwem?
Moim zdaniem warto złożyć pozew zbiorowy, o ile prawo takowy przewiduje.

Można.

A Wy też byliście więzieni?


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 21 maja 2012 21:24 użytkownik gds <grzegorzdstunza@...> napisał:I tu wychodzi danie dupy wandejskich negocjatorów, bo zarzyna się specyfikę
MW, gdzie nigdy klikalność nie była istotna. Powinniśmy dbać o jakość
wypowiedzi, z czym tu rzadko były problemy, a nie przyczyniać się do
zliczania krótkich postów. Poza tym, jak słusznie zauważacie Tow.
Mandragorze, nie cała aktywność da się na cokolwiek przeliczyć. Ja pierdolę
granie w gierkę polegającą na zalewaniu postami.

Dlatego zachęcam - w przypadku wejścia unii w życie - do wspólnej
walki o zmianę tego kretyńskiego prawa, w myśl którego towarzysz
Czarnecki jest "słupem".


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 21 maja 2012 21:20 użytkownik gds <grzegorzdstunza@...> napisał:
W dniu 21 maja 2012 21:17 użytkownik JKM Michał Feliks <
pplk.winnicki@...> napisał:

 Dlaczego mnie to nie dziwi?

Mnie za to cieszy, że Mandragor Senior uaktywnił się na liście. Grigorij
niech się liczy, że wydymają go z zaskoczenia bojówki SarmaMORD. Mam
nadzieję, że niebawem zawita tu więcej osób, bo jakoś sobie nie wyobrażam
korzystania z forum. Tzn. wyobrażam sobie, ale to dla mnie męka, pocztę mam
pod ręką.
Uaktywniła mnie Unia. Podobnie jak tow. Khand, zamierzam aktywnie
działać w Wandystanie po zjednoczeniu. Mam nadzieję, że takich decyzji
zapadnie więcej.

Co do tow. Grigorija, jestem głęboko zawiedziony postawą ekspapieża,
który był także moim Ojcem Świeckim - poparłem go w grudniu w
większości głosowań. Zauważam u Niego silne odchylenie monfasz, łatwe
do zaobserwowania w czasie powyborczym w Sarmacji (ostentacyjne
zignorowanie zwycięskich ugrupowań postępowych, koalicja przegranych z
monarchofaszystami-kserobojami), przejawiające się w cynicznym parciu
do władzy - oddawanie głosu w Churale jest niestety elementem tej
polityki.

Mam jednak nadzieję, że Wanda będzie dla Grigorija łaskawy i zdejmie z
Jego oczu bielmo monarchofaszyzmu, tym bardziej, że Sarmację zasili
nasza wspólna Ojczyzna.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: I tak to tow. Dziejku...

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 20 maja 2012 13:18 uytkownik JKM Micha Feliks <
pplk.winnicki@...> napisa:


No wanie ja mam wraenie, e jednak nie zostaa.

Dlatego w najbliszych dniach - a niech tam, ujawni to tutaj - zo do
Sdu pozew o odszkodowanie za bezprawne aresztowanie, a do Sejmu odpowiedni
projekt uchway.

Bardzo jestem ciekaw, jak zachowa si FLM, "wandejska w elektoracie i
masach partyjnych".

Towarzyszu Mandragorze, czy nie moglibycie si wstrzyma nieco z pozwem?
Moim zdaniem warto zoy pozew zbiorowy, o ile prawo takowy przewiduje.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: I tak to tow. Dziejku...

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 20 maja 2012 13:14 uytkownik JKM Micha Feliks <
pplk.winnicki@...> napisa:(...)

A co bdzie z obywatelstwami? Czy naprawd nie mona nada obywatelstw
automatycznie, tylko zmusza do skadania przysig takiego, dajmy na
to, Radzieckiego?

Mnie te to zastanawia. Nie zamierzam zoy innej przysigi ni ta, ktra
do czerwonoci rozpalia PMK chwil przed WC - czyli rwnie na wierno
MW. Nie wierz, e Khand wymaga, eby kady niedobitek z MW pierdoln
przed nim na kolanko. Licz na to, e da si jeszcze to zmieni.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Konklawe - wyniki!

Helmut Walterycz
 

On 2012-05-21 21:08, JKM Michaďż˝ Feliks wrote:
Zbyszko von Thorn-Broniek wybrany Ojcem �wieckim! Z balkonu sali BHP w
zak�adach na placu �enady wyg�osi� dzi� kr�tkie i zwi�z�e
"wypierdala�". By�o to konklawe rekordowe pod wzgl�dem liczby
g�osowa�. Wymagan� wi�kszo�� 2/3 uzyskano dopiero w pi�tnastym
g�osowaniu. Elekt przybra� imi� Brawo Bydgoszcz I.

Nowy Ojciec �wiecki jest kandydatem kompromisowym. Szczeg�owej
relacji z Konklawe przedstawi� nie mo�na; wspomn� tylko, �e w
pierwszym dniu g�osowania przewag� zda�o si� mie� dw�ch wyra�nych
lider�w, z kt�rych �aden nie utrzyma� jej w dniu drugim, gdy pojawi�y
si� dwie nowe, mocne kandydatury, w�r�d nich aktualny Ojciec �wiecki,
wybrany dzi�ki szybkiemu przyrostowi poparcia pod koniec dnia
g�osowania.

Brawo Bydgoszcz I jest zwi�zany z Ko�cio�em �wieckim od wielu lat.
Nigdy jednak nie odgrywa� w nim wa�nej i aktywnej roli. Teraz �aska
Ducha �wieckiego wskaza�a Go jako kolejnego Budowniczego Ko�cio�a.
Trudno przewidzie� jak b�dzie przedstawia�a si� jego polityka, jedno
jest pewne - dla �wieckiego Ko�cio�a Wandejskiego w przeddzie�
zjednoczenia nadesz�y dni rado�ci.
Przypomnijmy, �e dotychczas Zbyszko nosi� tytu� DOKT�RA.

Wypierdalaďż˝, towarzyszu papo!

--
Bonek


Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 21 maja 2012 21:20 uytkownik JKM Micha Feliks <
pplk.winnicki@...> napisa:


A ja uwaam, e jest.

To zmusza do napierdalania na forum, czy w komentarzach - choby nie
miao si na to ochoty. Nie premiuje si jakoci, a ilo.

To ignoruje fakt, e aktywno systemowa TE JEST AKTYWNOCI - mamy
tu zatem wartociowanie aktywnoci.

Jeli np. nie bd mia przez miesic nic ciekawego do powiedzenia,
zamiast 4 gosw w wyborach bd mia 1. A w myl planw rzdu - 0,25.
To jest kuriozum absolutne. Taki np. Czarnecki jest wci
"nieaktywny", mimo e wanie bra udzia w Konklawe i napisa par
komentarzy. Paranoja biurokratyczna.

I tu wychodzi danie dupy wandejskich negocjatorw, bo zarzyna si specyfik
MW, gdzie nigdy klikalno nie bya istotna. Powinnimy dba o jako
wypowiedzi, z czym tu rzadko byy problemy, a nie przyczynia si do
zliczania krtkich postw. Poza tym, jak susznie zauwaacie Tow.
Mandragorze, nie caa aktywno da si na cokolwiek przeliczy. Ja pierdol
granie w gierk polegajc na zalewaniu postami.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 21 maja 2012 14:00 użytkownik Szymon Nowicki
<simone.liberi@...> napisał:


Chciałbym zaznaczyć, że sam pomysł nie jest do końca z dupy.
A ja uważam, że jest.

To zmusza do napierdalania na forum, czy w komentarzach - choćby nie
miało się na to ochoty. Nie premiuje się jakości, a ilość.

To ignoruje fakt, że aktywność systemowa TEŻ JEST AKTYWNOŚCIĄ - mamy
tu zatem wartościowanie aktywności.

Jeśli np. nie będę miał przez miesiąc nic ciekawego do powiedzenia,
zamiast 4 głosów w wyborach będę miał 1. A w myśl planów rządu - 0,25.
To jest kuriozum absolutne. Taki np. Czarnecki jest wciąż
"nieaktywny", mimo że właśnie brał udział w Konklawe i napisał parę
komentarzy. Paranoja biurokratyczna.


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 21 maja 2012 21:17 uytkownik JKM Micha Feliks <
pplk.winnicki@...> napisa:

Dlaczego mnie to nie dziwi?

Mnie za to cieszy, e Mandragor Senior uaktywni si na licie. Grigorij
niech si liczy, e wydymaj go z zaskoczenia bojwki SarmaMORD. Mam
nadziej, e niebawem zawita tu wicej osb, bo jako sobie nie wyobraam
korzystania z forum. Tzn. wyobraam sobie, ale to dla mnie mka, poczt mam
pod rk.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 21 maja 2012 00:32 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

**


W dniu 19 maja 2012 19:41 uytkownik gds <grzegorzdstunza@...>
napisa:

Hahaha, no to wszystko jasne, wiadomo ju, kto zadecyduje za
Wandejczykw -
aktywni Sarmaci.
Bycie aktywnym Sarmat nie wyklucza bycia aktywnym Wandejczykiem,
to raz. Grigorij jak na warunki wandejskie mia stosunkowo krtk przerw
w aktywnoci, to dwa. Nawet jednak uwzgldniajc powysze, musz przyz-
na wam czciowo racj - liczyem na to e m.in. tow. Grigorij mj apel
wemie do siebie, ale jak wida w jego przypadku ch zbicia kapitau po-
litycznego dla wasnego rzdu przewaya nad przyzwoitoci.

Dlaczego mnie to nie dziwi?
--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: Konklawe - kolejny termin

"Podpułkownik Winnicki
 

Ja jestem za odtajnieniem przebiegu Konklawe post factum.

Choby takim nieformalnym na zasadzie wandykanistycznej :)

W dniu 21 maja 2012 00:15 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

**


W dniu 20 maja 2012 21:19 uytkownik JKM Micha Feliks
<pplk.winnicki@...> napisa:


Szczegw niestety zdradzi nie mog - mimo, e byo pasjonujco.
Bardzo.

Musimy si dorobi niezalenych wandykanistw opisujcych
pochodzce z rnych rde przecieki i snujcych pasjonujce
scenariusze rozwoju wydarze. Ju widz te rozpowszechniane
pogoski o heteromafii w Wandowicach!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ak mdgr ppk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

"Gwnego rda za naley doszukiwa si w liberalizacji
pogldw i stanowisk odnonie szeregu wanych spraw.
I to zo musimy wykorzeni od podstaw."
- Enwer Hoda na IV plenum KC APP
--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Konklawe - wyniki!

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 21 maja 2012 21:08 uytkownik JKM Micha Feliks <
pplk.winnicki@...> napisa:

Zbyszko von Thorn-Broniek wybrany Ojcem wieckim! Z balkonu sali BHP w
zakadach na placu enady wygosi dzi krtkie i zwize
"wypierdala". Byo to konklawe rekordowe pod wzgldem liczby
gosowa. Wymagan wikszo 2/3 uzyskano dopiero w pitnastym
gosowaniu. Elekt przybra imi Brawo Bydgoszcz I.

Nowy Ojciec wiecki jest kandydatem kompromisowym. Szczegowej
relacji z Konklawe przedstawi nie mona; wspomn tylko, e w
pierwszym dniu gosowania przewag zdao si mie dwch wyranych
liderw, z ktrych aden nie utrzyma jej w dniu drugim, gdy pojawiy
si dwie nowe, mocne kandydatury, wrd nich aktualny Ojciec wiecki,
wybrany dziki szybkiemu przyrostowi poparcia pod koniec dnia
gosowania.

Brawo Bydgoszcz I jest zwizany z Kocioem wieckim od wielu lat.
Nigdy jednak nie odgrywa w nim wanej i aktywnej roli. Teraz aska
Ducha wieckiego wskazaa Go jako kolejnego Budowniczego Kocioa.
Trudno przewidzie jak bdzie przedstawiaa si jego polityka, jedno
jest pewne - dla wieckiego Kocioa Wandejskiego w przeddzie
zjednoczenia nadeszy dni radoci.

Wypierdala Ojcze wiecki!

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Konklawe - wyniki!

"Podpułkownik Winnicki
 

Zbyszko von Thorn-Broniek wybrany Ojcem Świeckim! Z balkonu sali BHP w
zakładach na placu Żenady wygłosił dziś krótkie i zwięzłe
"wypierdalać". Było to konklawe rekordowe pod względem liczby
głosowań. Wymaganą większość 2/3 uzyskano dopiero w piętnastym
głosowaniu. Elekt przybrał imię Brawo Bydgoszcz I.

Nowy Ojciec Świecki jest kandydatem kompromisowym. Szczegółowej
relacji z Konklawe przedstawić nie można; wspomnę tylko, że w
pierwszym dniu głosowania przewagę zdało się mieć dwóch wyraźnych
liderów, z których żaden nie utrzymał jej w dniu drugim, gdy pojawiły
się dwie nowe, mocne kandydatury, wśród nich aktualny Ojciec Świecki,
wybrany dzięki szybkiemu przyrostowi poparcia pod koniec dnia
głosowania.

Brawo Bydgoszcz I jest związany z Kościołem Świeckim od wielu lat.
Nigdy jednak nie odgrywał w nim ważnej i aktywnej roli. Teraz łaska
Ducha Świeckiego wskazała Go jako kolejnego Budowniczego Kościoła.
Trudno przewidzieć jak będzie przedstawiała się jego polityka, jedno
jest pewne - dla Świeckiego Kościoła Wandejskiego w przeddzień
zjednoczenia nadeszły dni radości.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

Helmut Walterycz
 

On 2012-05-21 10:08, Alojzy Pupka wrote:
2012/5/21 Prezerwatyw Tradycja Radziecki<ks.radetzky@...>:

Nie robić kombajnu?
...albo np. wyłączyć zliczanie postów w wandejskiej części forum, tak
sobie teraz myślę. Będzie się odzywał ten komu będzie zależało, nie
ten kto będzie chciał zarobić.
Ja myślę, że skoro nie ma możliwości wysyłania z listy na forum, to nie ma opcji, LDMW pozostaje LDMW i ci co chcą pisać piszą na liście a śmieci z forum lądują na "LDKS", czyli agregatorze postów z forum. I taki agregator, zrobiony dla Wandystanu, jest powodem, przez który zagłosowałem na unię, bo inaczej to mi to zwisa, bo i tak nie będę czytał forum jako forum.

--
Bonek


Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 21 maja 2012 10:06 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

(...)


Dzikuj za wasz interpretacj, ale pytaem autora sw o sprzedaniu
honoru, towarzysza Peruna.
Towarzyszu, w imi Rewolucji i w imi Demokracji, gdybycie naprawd
chcieli, to nie byoby dla Was adnym problemem ograniczy grono
uprawnionych do gosowania. Na pewno znalelibycie sposb. Nie zrobilicie
tego, ba, dalicie omieszy Wandystan komu, kto ma nas w dupie i sowa
nie doda do "ZA" w gosowaniu, nie bra udziau w debacie. Taka ma by
przyszo Mandragoratu? Budowana przez tych, ktrzy nie potrafi sowem
si odezwa i tylko chc decydowa o tym, ebymy zostali zwyk prowincj?
Dla mnie to nie ma nic wsplnego z byciem Wandejczykiem. I niestety, to Wy
pozwolilicie na takie traktowanie Wandystanu. Aktywnoci nie buduje si
kultury, kultur buduje si te wartociami, a trudno budowa Wandystan na
bazie wartoci Sarmacji, ktra dziaaniami panw takich jak Grigorij,
prezentuje si jako wci nienaarty KON.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Tak, ja też jestem tym zniesmaczony. Zwracam tylko uwagę na ogólną
sytuację, nie żeby Grigorija usprawiedliwić, tylko żeby oddać sprawiedli-
wość.
Sprawiedliwość? Prawo, być może. Ale na pewno nie sprawiedliwość
ludowa, o którą wszyscy żeśmy tu walczyli.

Sam głos jest już wypowiedzią na państwowej liście dyskusyjnej. Ten
przepis był pozbawiony większego sensu już kiedy go wprowadzaliśmy,
zresztą z tego co pamiętam była wówczas jakaś na ten temat dyskusja.
No tak, jeżeli taką, antyfunkcjonalną interpretację przyjmujesz, to
cóż, szkoda dyskutować. Szkoda, że choć to ja jestem dyżurnym
stalinowcem, to Ty stosujesz praktyki rodem z Kazachstanu (analogia
idealna - sam głos G. nic nie zmienia, unia i tak przeszła, ale Ty jak
Ci szefowie komisji wyborczych Nazarbajewa i tak musisz zadbać, żeby
procencik za był odpowiednio wysoki).

Na tym właśnie polega różnica między Mandragoratem, a państwami
monarchofaszystowskimi, że państwo nie jest moim prywatnym folwar-
kiem, a konstytucja nie jest tylko po to, żeby ładnie wyglądała. A szafo-
waniem kryterium wandności usprawiedliwić bezprawia się nie da.
A mnie się jednak wydawało, że jednak ta różnica wynikała na tym, że
jeżeli coś byłoby po literze prawa, ale niewandnie, to jednak robiło
się to zgodnie ze sprawiedliwością i wolą ludową. No, ale może się
mylę, bo odnosicie się do czasów khandyzmu-prawnicyzmu.

Dziękuję za waszą interpretację, ale pytałem autora słów o sprzedaniu
honoru, towarzysza Peruna.
Rozumiem, że moja wypowiedź była w tej sytuacji niepożądana?

--
☭ PTR


Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 21 maja 2012 10:08 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

**


...albo np. wyczy zliczanie postw w wandejskiej czci forum, tak
sobie teraz myl. Bdzie si odzywa ten komu bdzie zaleao, nie
ten kto bdzie chcia zarobi.

Chciabym zaznaczy, e sam pomys nie jest do koca z dupy. Owe
"naliczanie" miao na uwadze wanie przyciganie nowych mieszkancw. Wasza
niech jest zrozumiaa, ale spjrzcie: ktre pastwa wyszy obronn rk z
kryzysu aktywnoci i napyww nowych mieszkancw? Ta, ktra echta za kad
aktywno.
To o nowych tutaj walczymy/cie, przejcie na forum ze wszystkimi jego
zaletami i wadami oraz przyjecie na pierwszy rzut oka idiotycznego dawania
ciasteczka za kad wypowied jest czci tej walki.

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow - Gomorow


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: O zjednoczeniu (było: [OPM] Informacje bieżące)

Alojzy Pupka
 

W dniu 21 maja 2012 01:29 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> napisał:

Będziecie świetnie pasować do spedalonej wandejskiej szlachty. No, może jak pożyczę Wam apaszkę.
Dobre. Ja na szczęście od czasu WC szlachtą nie jestem i nigdy nie
będę (w żadnym kraju).
Szczegół. Będziecie pasować jako ekscentryczny inteligencik stru-
gający wandystę betonowca, w istocie zaś moczarysta forsujący
rozwiązania wsteczne.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

Alojzy Pupka
 

2012/5/21 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>:

Nie robić kombajnu?
...albo np. wyłączyć zliczanie postów w wandejskiej części forum, tak
sobie teraz myślę. Będzie się odzywał ten komu będzie zależało, nie
ten kto będzie chciał zarobić.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)

Alojzy Pupka
 

W dniu 21 maja 2012 01:57 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> napisał:

(...) Ale udział w głosowaniu po pół
roku milczenia - i nawet nie miał tyle cywilnej odwagi, żeby jakoś się
usprawiedliwić czy odpowiedzieć na zarzuty.
Tak, ja też jestem tym zniesmaczony. Zwracam tylko uwagę na ogólną
sytuację, nie żeby Grigorija usprawiedliwić, tylko żeby oddać sprawiedli-
wość.

Aktywnym jest
obywatel, który dokonał zalogowania w państwowym systemie
informatycznym lub wypowiedział się na państwowej liście dyskusyjnej w
ciągu ostatnich 14 dni."
Sam głos jest już wypowiedzią na państwowej liście dyskusyjnej. Ten
przepis był pozbawiony większego sensu już kiedy go wprowadzaliśmy,
zresztą z tego co pamiętam była wówczas jakaś na ten temat dyskusja.

Przy okazji: warto zwrócić także uwagę na art. 6 ust. 6: "Prezydent
(...) ma prawo odebrać obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu osobom
działającym aktywnie w państwach obcych."
Umowa o podwójnym obywatelstwie, misiu.

Jasno postawić sprawę. Nawet jeśli nie znasz prawa (...)
Miał być prztyczek, wyszedł fail. Prawa serdecznie nienawidzę, ale wan-
dejskie znam w stopniu wystarczającym.

- jesteś
mandragorem, p.o. prezydenta, mamy stan wyjątkowy. Jasno mógłbyś
powiedzieć, że w głosowaniu mogą brać udział tylko ci i ci. I nikt by
nawet nie sarknął, bo inne wyjście jest po prostu niewandne.
Na tym właśnie polega różnica między Mandragoratem, a państwami
monarchofaszystowskimi, że państwo nie jest moim prywatnym folwar-
kiem, a konstytucja nie jest tylko po to, żeby ładnie wyglądała. A szafo-
waniem kryterium wandności usprawiedliwić bezprawia się nie da.

O prawie już napisałem. A co do apelu - skoro mandragor wizytuje
często Sarmację, to dobrze byłoby osobiście szepnąć słówko
Grigorijowi, a nie publiczne apele na LDMW wygłaszać - szczególnie w
sytuacji, w której przecież Grigorija tutaj nie ma - a przynajmniej
nie zdradził się ze swoją obecnością od października.
Dziękuję za waszą interpretację, ale pytałem autora słów o sprzedaniu
honoru, towarzysza Peruna.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP