Date   

Re: Wandystan: Projekt konstytucji

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 14 lipca 2012 20:37 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

Czoem Micha!

Mandragor to wanie chyba zamierza. Bo zapowiada swj dwutygodniowy
urlop. A i ja wkrtce wyjedam na duej.
Tak mi te mwi, nawet kandydata na zastpstwo wskazujc, ale pki co
- bez konsekwencji w faktycznym dziaaniu. Powoa mia niby z
trasy...

Moe zapi i zapomnia? ;)

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Chwilowy atak aktywiozy

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

Będą też wystawy okolicznościowe!
Czekam z niecierpliwością!

Wydaje mi się, że Korona sama sobie weźmie, w trybie egzekucji.
A to skurwysyństwo, powinno mi przysługiwać prawo do obywatelskiego
nieposłuszeństwa - choćby i karane następnie kolejnymi wyrokami, czy
osobnym postępowaniem egzekucyjnym. Pomijam zresztą fakt, że
rzeczonych pieniędzy po prostu nie mam - i nie mam zamiaru mieć.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

Dlatego też wrzuciłem do niekanonicznych. Ale Dalajwanda zdecydował inaczej.
Szanuję to, przy czym wskazałem na argument, który mógł zostać
zapomniany lub przeoczony przez tow. Dalajwandę. Przy całym szacunku -
w hierarchii kościelnej ekswandonika Ojca Świeckiego niewątpliwie stoi
wyżej.

Przy okazji, abstrahując od personaliów - zawsze odczuwałem jakiś opór
wewnętrzny przeciw instytucji Dalajwandy. Jakaś taka nie wiem w sumie po
co.
Hm. Ja nie, wręcz przeciwnie - choć zdecydowanie nie w obecnym
kształcie. Moim zdaniem najlepsza była w pierwotnym projekcie - tj że
Dalajwandę losuje się z grona wiernych. To miało sens - a Dalajwanda w
obecnym kształcie (powoływany, choćby i w trybie "kto pierwszy ten
lepszy") nieco mija się z całą koncepcją, żeby wprowadzić do ŚKW
więcej Ducha Wszechczasu.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Chwilowy atak aktywiozy

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 14 lipca 2012 20:47 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


rozbudowaem muzeum Wandejskiego Czerwca (dzia fotografie i dzia
wspomnienia - zachcam do odwiedzania!)
Pikne!

Bd te wystawy okolicznociowe!
A teraz chwilowo robi przerw z Wandystanem i zasiadam do spisywania
wyroku w sprawie Korona-Radziecki.
A mnie si nawet tych libertw przelewa nie chce. Mniejsza, e nawet
nie wiem gdzie.

Wydaje mi si, e Korona sama sobie wemie, w trybie egzekucji.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 14 lipca 2012 20:44 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Bonawentura!


C, tutaj nie mam adnych wtpliwoci. To jest prawdziwa historia Wandy.
Ksiga tak czy inaczej powinna by w apokryfach - przypominam, e
Swarzeski przez Baraka Osam XXXIII ekswandyfikowany by. Niezalenie
co o prawdziwoci by nie sdzi, to naley podchodzi z podobn
ostronoci jak do heteryckiego listu tow. Brawo.

Dlatego te wrzuciem do niekanonicznych. Ale Dalajwanda zdecydowa inaczej.

Przy okazji, abstrahujc od personaliw - zawsze odczuwaem jaki opr
wewntrzny przeciw instytucji Dalajwandy. Jaka taka nie wiem w sumie po
co.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Chwilowy atak aktywiozy

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

dodałem pismo Swarz/Mchs
ekswandyfikowany Swarz jest osobą do którego okołowandowej twórczości
należy podchodzić z dużą dozą rezerwy. Znamy my, że wyście lubią takie
wytryski młodych a gorliwych, tow. Winnicki, ale Kościół Świecki
ostrozny winien być.

rozbudowałem muzeum Wandejskiego Czerwca (dział fotografie i dział
wspomnienia - zachęcam do odwiedzania!)
Piękne!

A teraz chwilowo robię przerwę z Wandystanem i zasiadam do spisywania
wyroku w sprawie Korona-Radziecki.
A mnie się nawet tych libertów przelewać nie chce. Mniejsza, że nawet
nie wiem gdzie.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

Cóż, tutaj nie mam żadnych wątpliwości. To jest prawdziwa historia Wandy.
Księga tak czy inaczej powinna być w apokryfach - przypominam, że
Swarzeski przez Baraka Osamę XXXIII ekswandyfikowany był. Niezależnie
co o prawdziwości by nie sądzić, to należy podchodzić z podobną
ostrożnością jak do heteryckiego listu tow. Brawo.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Projekt konstytucji

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

Mandragor to właśnie chyba zamierza. Bo zapowiadał swój dwutygodniowy
urlop. A i ja wkrótce wyjeżdżam na dłużej.
Tak mi też mówił, nawet kandydata na zastępstwo wskazując, ale póki co
- bez konsekwencji w faktycznym działaniu. Powołać miał niby z
trasy...

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Projekt konstytucji

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

Myślę, że w zaistniałej sytuacji należy uchwalić małą konstytucję siłami
Churału, z zastrzeżeniem, że powinno to się odbyć przez aklamację dla
przyzwoitości.
Zwracam uwagę, że Churału nie ma (tak jak i niczego innego), bowiem
traktat zjednoczeniowy unicestwił całość wandejskiego dorobku prawnego
w momencie zjednoczenia. Jedynym obowiązującym wandejskim aktem
prawnym jest Traktat zjednoczeniowy, a w jego myśl jedynym wandejskim
organem władzy jest mandragor, który małą konstytucję ma ustalić w
porozumieniu z Księciem.

Tak więc nie ważne co aklamujemy - wszystko będzie o khand dupy potłuc.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Projekt konstytucji

Helmut Walterycz
 

On 2012-07-13 20:39, JKM Michał Feliks wrote:
Mandragor to w³a¶nie chyba zamierza. Bo zapowiada³ swój dwutygodniowy
urlop. A i ja wkrótce wyje¿d¿am na d³u¿ej.
Towarzysze!

Poczta Wandejska otrzymała komunikat Kancelarii Mandragora Socjogramu:

"Towarzysze!

Pocztę przez najbliższe dwa tygodnie proszę kierować na Winktown.

A."


Myślę, że w zaistniałej sytuacji należy uchwalić małą konstytucję siłami Churału, z zastrzeżeniem, że powinno to się odbyć przez aklamację dla przyzwoitości.

--
Bonek


Re: Wandystan: Projekt konstytucji

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 12 lipca 2012 22:51 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Micha!


To co, moe bymy tak uchwalili powysze?
Generalnie tow. Mandragor zapowiada ze porwna ze swoim projektem,
ale rozmawiaem z nim ostatnio i wiem jakie ma problemy z czasem - nie
chc wywiera nadmiernej presji w tej sytuacji.

Cho przyznam, e najsensowniej w tej sytuacji byoby w tej sytuacji
po prostu ogosi swj urlop - i powoa dekamerona do penienia
obowizkw Mandragorskich w midzyczasie.

-
Mandragor to wanie chyba zamierza. Bo zapowiada swj dwutygodniowy
urlop. A i ja wkrtce wyjedam na duej.


--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: Projekt konstytucji

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

To co, może byśmy tak uchwalili powyższe?
Generalnie tow. Mandragor zapowiadał ze porówna ze swoim projektem,
ale rozmawiałem z nim ostatnio i wiem jakie ma problemy z czasem - nie
chcę wywierać nadmiernej presji w tej sytuacji.

Choć przyznam, że najsensowniej w tej sytuacji byłoby w tej sytuacji
po prostu ogłosić swój urlop - i powołać dekamerona do pełnienia
obowiązków Mandragorskich w międzyczasie.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Chwilowy atak aktywiozy

"Podpułkownik Winnicki
 

2012/7/12 Zgroza <llll@...>:
On 2012-07-12 20:25, JKM Michał Feliks wrote:
W ramach dzisiejszego ataku aktywiozy:

rozbudowałem nieco żywoty papieskie (drobiazg)
w Pismach czy w Konklawe?
W pismach.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Zamieszkalem w Wandystanie

pmk
 

Michal_Feliks:
Wszyscy Cię ciepło przyjmują, mój Były Synu (macica do
dziś mnie boli po skrobance), ale jeśli chcesz mieszkać w
Wandystanie i mieć z tego radochę, powinieneś zapisać
się na listę - na to forum zaglądają raczej tylko
Hochsarmaci :)
Chciałbym abym ponownie został synem... Czy jest to
możliwe?--
Adrian Jasinski

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Zamieszkałem w Wandystanie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7477&p=73797#p73797.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wandystan: Chwilowy atak aktywiozy

Helmut Walterycz
 

On 2012-07-12 20:25, JKM Michaďż˝ Feliks wrote:
W ramach dzisiejszego ataku aktywiozy:

rozbudowa�em nieco �ywoty papieskie (drobiazg)
w Pismach czy w Konklawe?

--
Bonek


Re: Wandystan: Projekt konstytucji

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 4 lipca 2012 08:13 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Wandystan!

Po krtkiej pracy wysmayem na bazie dwch poprzednich konstytucji -
minimalny akt zasadniczy. Staraem si, eby zawiera wszystko co
najwaniejsze, a jednoczenie by stosunkowo krtki. W porwnaniu do
poprzedniej konstytucji (z 2009 r.) - tylko dwa artykuy mniej, ale za
to tre to tylko 1/4 tamtej (w przyblieniu). Przydaby si kto, kto
by to przejrza w zakresie zgodnoci z prawem Sarmacji (porwnywaem z
innymi aktami zasadniczymi czci skadowych i nie widz wielkich
odstpstw, ale mogem co tendencyjnie przegapi).

====================
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu

Preambua
Lud pracujcy wyrba sobie mieczem drog przez dzieje. Wolnociowe
tradycje polskojzycznego wiata wirtualnego znalazy ucielenienie w
pastwie wandejskim. Mandragorat Wandystanu zwycisko odpiera kolejne
ataki monarchofaszyzmu na wolno, przeciwstawiajc: cenzurze -
swobod wypowiedzi oraz gwarancje pluralizmu politycznego; grabieom
mienia - poszanowanie wasnoci; kinderneostradyzmowi - indywidualizm;
monarchofaszystowskiej tyranii - wadz ludow.

Pamitajc o wiekopomnym wkadzie wandyzmu-konieczyczmu w dorobek
wiatowej myli politycznej, filozoficznej, ekonomicznej, estetycznej
oraz moralnoetycznej, My, Lud Wandejski, chcc zabezpieczy nasze
prawa w wietle powtrnego zjednoczenia z Ksistwem Sarmacji,
stanowimy niniejsz konstytucj, wyraajc zasady wolnoci i
sprawiedliwoci klasowej, w obronie, ktrych bdziemy, kurwa, jak
brzytwa.

Artyku 1. Mandragorat Wandystanu jest fajnym pastwem wirtualnym,
posiadajcym wiele zalet. Jawnych i ukrytych. Rwnie. Wadza w
Mandragoracie Wandystanu naley do ludu pracujcego wandejskich miast
i wsi - robotnikw, chopw oraz postpowej inteligencji. Lud
pracujcy sprawuje wadz pastwow przez swoich przedstawicieli albo
bezporednio.

Artyku 2. Prawa Mandragoratu Wandystanu s wyrazem interesw i woli
Ludu Pracujcego. Lud Pracujcy stanowi prawo w drodze ustaw, zgodnych
z niniejsz Konstytucj. Lud pracujcy w drodze ustawy powierza
wydawanie edyktw wykonawczych organom pastwa. Edykty wykonawcze
wydaje si w granicach upowanienia, w celu urzeczywistnienia woli
ludu pracujcego.

Artyku 3. Lud powierza sprawowanie wadzy wykonawczej Prezydentowi,
Radzie Komisarzy Ludowych oraz podlegemu Prezydentowi aparatowi
administracyjnemu. Lud powierza sprawowanie wadzy ustawodawczej
Churaowi Ludowemu. Lud powierza Mandragorom nadzr nad prawidowym
funkcjonowaniem pastwa oraz zezwala i zobowizuje ich do dziaania w
zastpstwie nieobecnych bd nie powoanych urzdnikw, kiedy zachodzi
taka konieczno.

Artyku 4. Gwarantem cigoci i jednoci wadzy ludowej s
Mandragorzy - Ukochany Przywdca, Mandragor Jutrzenki oraz Serdeczny
Przywdca, Mandragor Socjogramu. Mandragorzy tworz Kolektyw,
jednomylnie podejmujc decyzje lece w ich zakresie
odpowiedzialnoci. Ewentualny podzia zada Kolektywu midzy
Mandragorw reguluje ustawa. Mandragor, ustpujc, za zgod Churau
Ludowego wskazuje swojego nastpc. W wypadku nie udzielenia zgody
przez Chura, lub nie wskazania nastpcy, Mandragor wybierany jest w
wyborach powszechnych z zastosowaniem przepisw waciwych do wyboru
prezydenta.

Artyku 5. Najwysz wadza pastwow sprawuje Drogi Lider - Prezydent
Mandragoratu Wandystanu. Jest zwierzchnikiem aparatu
administracyjnego, a w szczeglnoci powouje, stoi na czele i kieruje
pracami Rady Komisarzy Ludowych. Wydaje edykty wykonawcze w zakresie
nie zastrzeonym dla innych organw pastwowych. Prezydent
reprezentuje Mandragorat poza jego granicami. Prezydent wybierany jest
w powszechnych wyborach przez og obywateli.

Artyku 6. Chura Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym
skadajcym si z kwiatonw. Chura moe mie charakter powszechny -
wwczas kady obywatel staje si kwiatonem; lub kadencyjny - wwczas
ustawa okrela liczb kwiatonw, czas sprawowania przez nich mandatw
oraz szczegy ich wyboru. Chura uchwala ustawy oraz swj regulamin;
podejmuje uchway w pozostaych sprawach. Pracom Churau Ludowego
przewodniczy Mandragor Socjogramu lub wybrany przez Chura
przewodniczcy.

Artyku 7. Obywatelstwo wandejskie nadawane jest przez Prezydenta
aktywnym budowniczym Mandragoratu Wandystanu, a odbierane tym, ktrzy
aktywnego budowania zaniechali. W zakresie nadania bd odebrania
obywatelstwa przysuguje skarga do Kolektywu Mandragorskiego.
Urzdnicy musz posiada obywatelstwo wandejskie.

Artyku 8. Przodownicy aktywnoci spoecznej otoczeni s powszechnym
szacunkiem narodu, tworz awangard proletariatu. Tytuy awangardy a
take ordery pastwowe nadawane s przez Kolektyw Mandragorski. Tytuy
awangardy nie wi si z adnymi przywilejami o charakterze
politycznym.

Artyku 9. Mandragorat Wandystanu, utrwalajc i pomnaajc zdobycze
ludu pracujcego, umacnia i rozszerza prawa i wolnoci czowieka i
obywatela. Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw,
pozyskiwania i rozpowszechnia informacji oraz wolno i tajemnic
komunikowania si. Cenzura prewencyjna jest zakazana.

Artyku 10. Zmiany konstytucji dokonuje Chura Ludowy, z wasnej
inicjatywy bd na wniosek Prezydenta, Mandragora lub grupy co
najmniej trzech obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej wanoci wymaga
zgody Kolektywu Mandragorskiego.

====================

Mam nadziej na jaki odzew...
To co, moe bymy tak uchwalili powysze?

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!

gds <grzegorzdstunza@...>
 

2012/7/12 JKM Micha Feliks <pplk.winnicki@...>

Na stronie wieckiego Kocioa pojawio si nowe Pismo: I Ksiga ycia
Wandy wedug Swarza i Michasia:

http://wandystan.eu/w/Pisma::%5BI_Swarz/Mchs%5D_

Zachcam do lektury i wandlitwy!
Ostatnio spaczony buruazyjnym nawykiem klikam tylko "lubi to", albo nie
klikam. Dla Was jednak w ramach respcjalizacji (mojej) zrobi wyjtek -
wspaniae. Jako wierny-ignorant oczywicie o tych wydarzeniach nie
wiedziaem.

--
ANP


Chwilowy atak aktywiozy

"Podpułkownik Winnicki
 

W ramach dzisiejszego ataku aktywiozy:

rozbudowałem nieco żywoty papieskie (drobiazg)

dodałem pismo Swarz/Mchs

rozbudowałem muzeum Wandejskiego Czerwca (dział fotografie i dział
wspomnienia - zachęcam do odwiedzania!)

A teraz chwilowo robię przerwę z Wandystanem i zasiadam do spisywania
wyroku w sprawie Korona-Radziecki.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Re: Zamieszkalem w Wandystanie

pmk
 

TSI:
E tam, akurat "Wilno nasze" to głupota, taką
logiką musicie oddać Wrocław... Czechom. :!:
Michal_Feliks:
Ja nie będę protestował! Vratislav je Cesko!!!
Jako ein Stettiner muszę zustimmen.--
Gauleiter Kakulski

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Zamieszkałem w Wandystanie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7477&p=73775#p73775.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!

Helmut Walterycz
 

On 2012-07-12 19:34, JKM Michaďż˝ Feliks wrote:
W dniu 12 lipca 2012 19:20 u�ytkownik Zgroza<llll@...> napisa�:
On 2012-07-12 18:50, JKM Michaďż˝ Feliks wrote:
Na stronie �wieckiego Ko�cio�a pojawi�o si� nowe Pismo: I Ksi�ga �ycia
Wandy wed�ug Swarza i Michasia:

http://wandystan.eu/w/Pisma::%5BI_Swarz/Mchs%5D_

Zach�cam do lektury i wandlitwy!
Sami jeste�cie niekanoniczni!

Ksi�ga jest ju� tam, gdzie jest jej miejsce:

http://wandystan.eu/w/Pisma::[I_Rotr]_

Stara�em si� zachowa� ostro�no�� i pow�ci�gliwo��, cny Dalajwando :)

C�, tutaj nie mam �adnych w�tpliwo�ci. To jest prawdziwa historia Wandy.

--
Zoidberg Cedenbaďż˝