Date   

Pedeks nas goni

pmk
 

Towarzysze!

Ogłaszam alarm Błękitny Pedeks dorobił się 121
rozchełstanych...--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Pedeks nas goni pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9966&p=100154#p100154.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


tymczasem na elitarnej liscie

"Podpułkownik Winnicki
 

Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., będącej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w którym starcy grają w karty, acz
zapraszamy do niego także młodzież, także z innych krajów, kolejni
przybysze dołączają do atrakcyjnej debaty, głównie na tematy związane
z Ukrainą Zachodnią!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której
nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
Fajnie było mieć ownera... przez kilka godzin. Państwo Złodziejskie
2.0, tow. Khand kradnie prywatną własność obywatelowi. Szkoda, że
jednak (będąc poza domem) nie zalogowałem się przez komórkę i nie
odebrałem mu ownera. Bo uznałem, że to byłaby histeryczna reakcja. Jak
się okazuje - byłoby to całkiem słuszne, bo w konsekwencji mojego
zaniedbania stało się coś dokładnie odwrotnego.

--
☭ PTR


Odp: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Michas!

To byłby żałosny spektakl rodem z Sarmackiej dyktatury podpieranej łżedemokratyczna plebiscytarnością. Tu nie ma napoleonów. Ustawa Churalu Ludowego poparta przez Partię jest wystarczająco usankcjonowana.

Piszę z komórki (na drewno) i formatowanie może szwankować.

--
PTR

----- Reply message -----
Od: "Podpułkownik Winnicki" <pplk.winnicki@...>
Do: <wandystan@...>
Temat: Wandystan: W rozkroku
Data: sob., lut 9, 2013 17:43


W dniu 8 lutego 2013 23:46 u�ytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa�:

**


Czo�em KRL!


Narracyjnie bardzo fajna sprawa i og�lnie postulaty s�uszne, ale nie t�dy
droga. Tzn ten program nie rozwi�zuje problemu kt�ry ja mam. Ja bym
chcia�
taki program, kt�ry sprawi �e taki kordon sanitarny nie b�dzie potrzebny,
ale cytuj�c pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie by� potrzebny - Sarmacja musia�aby przej��
g��bokie przeobra�enia. W tej chwili nie jest to raczej mo�liwe, tym
bardziej �e nasze mo�liwo�ci do dzia�ania na rzecz takiej przemiany s�
co raz bardziej ograniczone. Patrz�c d�ugofalowo - je�eli uda nam si�
utrzyma� w swoim bastionie i n�ka� monarchofaszyst�w zza jego
obwarowa�, to w przysz�o�ci mo�emy mie� nadziej� na ostateczne
zwyci�stwo.

P�ki co jestem za izolacj� LDMW jako prywatnego miejsca dyskusji i (a
zatem) ca�kowitym uznaniem Forum Centralnego jako jedynego oficjalnego
forum komunikacji Mandragoratu. My�l�, �e mo�na nawet przeprowadzi� w
sprawie tego uznania referendum, w kt�rych 100% obywateli zag�osuje na tak.
B�dzie to przejaw ogromnego sarmapatriotyzmu ze strony MW :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

Yahoo! Groups Links


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Wypierdala!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej licie, ktrej
nie zamierzam opuszcza w najbliszej przyszoci.
Wypierdalac!
Mam dokadnie tak samo, dodam tylko jeszcze e czu tutaj na tej prywatnej
licie wyrany powiew wandnosci, wolnoci i zajebistosci!

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

adi.jas1992
 

Od: "Podpułkownik Winnicki" <pplk.winnicki@...>
Do: wandystan@...;
Wysłane: 23:36 Sobota 2013-02-09
Temat: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

Jego Książęca Mość wyraził właśnie obawę o niezgodność z Konstytucją
ostatniej ustawy Churału. Jego zarzut dotyczy niemożności
przekształcenia przez CHL naszej listy jako miejsca publicznego, w
miejsce prywatne.

A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.

Dlatego serdecznie zapraszam na moją prywatną, elitarną, oraz zupełnie
niebędącą w momencie akcesji do KS, ani też po tym momencie, listę
dyskusyjną.

Pusta wiadomość na:

ldmw-subscribe@...


Adres tej prywatnej, zupełnie niepublicznej i nieprowincjonalnej
listy: http://groups.yahoo.com/group/ldmw/

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


------------------------------------

Yahoo! Groups LinksMoim zdaniem ta ustawa Churału Ludowego jest zgodna z Konstytucją Księstwa Sarmacji. JKM Piotr II Grzegorz strzela sobie samobójczego gola składając wniosek do Sądu Najwyższego o niezgodność z konstytucją ustawy która nie powinna być w żaden sposób zakwestionowana. Uważam że powinniśmy tą aktywność Wandejczyków uwzględnić na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji, zaś LDMW powinno być prywatnym miejscem Wandejczyków.

--
tow. Adrian Jasiński


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 9 lutego 2013 23:56 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@...> napisał:
W dniu 2013-02-09 23:36, Podpułkownik Winnicki pisze:
A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.
A czy tantiemy już się liczą na tej liście? A do licznika aktywności tez
już się posty liczą?
Bardzo dobre pytanie. Warto je postawić władzom.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-09 23:36, Podpu�kownik Winnicki pisze:
A przecie� chcemy tylko powo�ania listy prywatnej, elitarnej,
oczywi�cie nie b�d�cej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecie� Forum Centralne. Chocia�, jak si� okazuje, jest nim tak�e
lista dyskusyjna, w zale�no�ci od wygody kliki grodziskiej.
A czy tantiemy ju� si� licz� na tej li�cie? A do licznika aktywno�ci tez ju� si� posty licz�?

--
Michaďż˝ Michaelus


W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

"Podpułkownik Winnicki
 

Jego Książęca Mość wyraził właśnie obawę o niezgodność z Konstytucją
ostatniej ustawy Churału. Jego zarzut dotyczy niemożności
przekształcenia przez CHL naszej listy jako miejsca publicznego, w
miejsce prywatne.

A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.

Dlatego serdecznie zapraszam na moją prywatną, elitarną, oraz zupełnie
niebędącą w momencie akcesji do KS, ani też po tym momencie, listę
dyskusyjną.

Pusta wiadomość na:

ldmw-subscribe@...


Adres tej prywatnej, zupełnie niepublicznej i nieprowincjonalnej
listy: http://groups.yahoo.com/group/ldmw/

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-09 21:56, L. pisze:
Wypierdalać!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której
nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
Ja chcę tantiemy! ;-)

--
Michał Michaelus


Witamy w Żywym Muzeum LD

Helmut Walterycz
 

Wypierdalać!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
--
Nuevo Listo Membro
Bonawenturo


Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 9 lutego 2013 15:42 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Chura!


Zarzdzam gosowanie nad projektem. Gosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Podsumowuj gosowanie. Dwa gosy 2, jeden bumelant by nieobecny.

Stwierdzam, e Chura ustaw przyj

Niech yje Forum Centralne Ksistwa Sarmacji!

Niech yje Muzeum Dawnej Centralnej Aktywnoci MW - Lista Dyskusyjna!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 8 lutego 2013 23:46 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem KRL!


Narracyjnie bardzo fajna sprawa i oglnie postulaty suszne, ale nie tdy
droga. Tzn ten program nie rozwizuje problemu ktry ja mam. Ja bym
chcia
taki program, ktry sprawi e taki kordon sanitarny nie bdzie potrzebny,
ale cytujc pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie by potrzebny - Sarmacja musiaaby przej
gbokie przeobraenia. W tej chwili nie jest to raczej moliwe, tym
bardziej e nasze moliwoci do dziaania na rzecz takiej przemiany s
co raz bardziej ograniczone. Patrzc dugofalowo - jeeli uda nam si
utrzyma w swoim bastionie i nka monarchofaszystw zza jego
obwarowa, to w przyszoci moemy mie nadziej na ostateczne
zwycistwo.

Pki co jestem za izolacj LDMW jako prywatnego miejsca dyskusji i (a
zatem) cakowitym uznaniem Forum Centralnego jako jedynego oficjalnego
forum komunikacji Mandragoratu. Myl, e mona nawet przeprowadzi w
sprawie tego uznania referendum, w ktrych 100% obywateli zagosuje na tak.
Bdzie to przejaw ogromnego sarmapatriotyzmu ze strony MW :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych

Tow. Radziecki
 

Czołem Churał!

Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Podsumowuję głosowanie. Dwa głosy 2, jeden bumelant był nieobecny.

Stwierdzam, że Churał ustawę przyjął. W prywatnych kuluarach
zastanowimy się co do miejsca dalszych obrad ChL - w końcu to nie jest
już miejsce publiczne MW.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Wyrok

Tow. Radziecki
 

Czołem Wander!

Ani robił laski.
Marnuje się taki talent!

--
☭ PTR


Re: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem KRL!

Narracyjnie bardzo fajna sprawa i ogólnie postulaty słuszne, ale nie tędy
droga. Tzn ten program nie rozwiązuje problemu który ja mam. Ja bym chciał
taki program, który sprawi że taki kordon sanitarny nie będzie potrzebny,
ale cytując pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie był potrzebny - Sarmacja musiałaby przejść
głębokie przeobrażenia. W tej chwili nie jest to raczej możliwe, tym
bardziej że nasze możliwości do działania na rzecz takiej przemiany są
co raz bardziej ograniczone. Patrząc długofalowo - jeżeli uda nam się
utrzymać w swoim bastionie i nękać monarchofaszystów zza jego
obwarowań, to w przyszłości możemy mieć nadzieję na ostateczne
zwycięstwo.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: W rozkroku

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Std moja propozycja - Program Chleb-Ziemia-Pokj. Skoro odejcie od
KS nie ma poparcia, postarajmy si stworzy enklaw, otoczy si
kordonem sanitarnym. Uczciwie stawiam spraw - chcemy kontrybuowa do
Sarmacji, ale te mie moliwo dziaania w swoim zakresie bez
zakce. Jeeli Sarmaci chc nas w swoim zakresie przeladowa za
niepoprawno polityczn - niech im bdzie, ale nie moemy si zgodzi
na to, aby cierpia na tym Wandystan i eby Wandejczycy nie mogli bra
udziau w jego yciu.
Narracyjnie bardzo fajna sprawa i oglnie postulaty suszne, ale nie tdy
droga. Tzn ten program nie rozwizuje problemu ktry ja mam. Ja bym chcia
taki program, ktry sprawi e taki kordon sanitarny nie bdzie potrzebny,
ale cytujc pewnego wieszcza "nie mam sposobu".

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-07 18:04, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Głosuję ZA projektem.

--
Michał Michaelus


Re: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Leszek!

Teza co najmniej wątpliwa. Khand jest tytanem pracy i dobrym
systemowcem, ale ani jego systemy nie są idealne (NADAL nie rozumiem, w
jaki sposób mapa ma być grywalna) ani wolność nie koliduje z oficjalnymi
założeniami systemu. Nosz kurwa, podobno tow. Khandowi w realu bliskie
jest uczucie pokory - tutaj jej nie ma.
Sorry, poza pierwszą i ostatnią Cintrą (ostatnia nie rozwinęła
skrzydeł) jego systemy były IMHO bardzo wątpliwej jakości.

Do testowania innego podejścia do tworzenia systemu polecam system,
który pewny sarmacki niepokorny buduje w Hasselandzie -
http://ivoka.site90.net/index.php?s=58. Disclaimer - łączą mnie więzy
rodzinne :D
Popróbujemy - zobaczymy.

Klika jest różnorodna. W klice są zarówno tacy tytani v-myśli jak
Kiełbasa-Krakowski jak i osoby miałkie (nie będę rzucał imionami).
Nie przesadzajmy z tymi tytanami. Ja nigdy nie rozumiałem kultu
Kiełbasy-Krakowskiego - zawsze wydawał mi się zbyt ordynarnie
monarchofaszystowski, aby być wandnym.

Przyzwolenie kliki na KPS(w) skończyło się szybko, to nas obalili,
demokratycznie. Mają większość. Wolałbym tutaj nie używać słowa zamach.
Ja proponuję wymach. Albo wręcz wywrót.

Ja pozostaję niezależnym humorystą i mam serdecznie wyjebane na ich
forumy, kliki i dupolizawki. Ćwiczę zen i manie wyjebane na wszystko.
A to nie zawsze dobrze. Czasami nieco wkurwu jest dobre, pod warunkiem
że potrafimy to przekuć na pozytywny wkurw, skłaniający do działania,
a nie demotywujący. Polecam - na dużym wkurwie można załapać niezły
wiatr w żagle.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Lepki!

Powiem wam szczerze towarzysze, że to dość niewygodna pozycja... tak
sobie stać w rozkroku. Co więcej taka pozycja szczególnie naraża na
uszkodzenia i bóle dość newralgiczną część ciała.
Ale za to jaki widok!

Dlatego też przerzuciłem się na eksperymentowanie i realizowanie
gospodarczych utopii, solidaryzmu, wspólnej własności, gospodarki
opartej na wzajemnym wsparciu, a nie na egoistycznych dążeniach. Chyba
szło nam całkiem nieźle co? Ja się w każdym razie dobrze bawiłem i w
żaden sposób już nie mogło na tę zabawę wpłynąć zachowanie JKW w
czasie aferki wokół "taśm Michaelusa", po której to po raz drugi w
czasie mojej najnowszej bytności w wirtualu Khand wyrzucił mnie z
grona swoich znajomych, nie szkodzi jego wola. Niestety jednak już to
co się wydarzyło podczas procesu przeciw byłej Regentce dla mnie było
już nie do zniesienia. Rażący brak Sprawiedliwości. I wybaczcie
Towarzyszu Pupka, ale nie wierzę w, najpewniej udzielone przez Khanda,
wyjaśnienia jakoby to nie miało nic wspólnego z osobą regentki, tylko
na prawdę tak strasznie się obruszył na ten wcale nie obraźliwy
zwrot... Nie wierzę i wybaczcie, ale po tym wszystkim już nie uwierzę.
Zrozumiałe. Przy czym oczywiście zdaję sobie sprawę, że tow. Khand
jest przekonany o tym, że jest w tej sprawie niewinny jak bielutka
lelija - a że nie jest, to już zupełnie inna sprawa. Cóż, wymaganie od
niego dystansu i samokrytycyzmu to chyba za wiele.

I dlatego stoję w rozkroku bo w takim wirtualnym państwie z
niesprawiedliwym tyrańskim rządem średnio mi się podoba bytować, zaś
bez Sarmacji Wandystan w mojej ocenie nie jest w stanie funkcjonować,
a z drugiej jednak strony nie chcę sobie iść stąd i porzucać was
towarzyszy i tej zabawy, no jakoś nie. Zatem jak żyć? Jak żyć!
Stąd moja propozycja - Program Chleb-Ziemia-Pokój. Skoro odejście od
KS nie ma poparcia, postarajmy się stworzyć enklawę, otoczyć się
kordonem sanitarnym. Uczciwie stawiam sprawę - chcemy kontrybuować do
Sarmacji, ale też mieć możliwość działania w swoim zakresie bez
zakłóceń. Jeżeli Sarmaci chcą nas w swoim zakresie prześladować za
niepoprawność polityczną - niech im będzie, ale nie możemy się zgodzić
na to, aby cierpiał na tym Wandystan i żeby Wandejczycy nie mogli brać
udziału w jego życiu.

--
☭ PTR