Date   
Re: Postanowienie o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad Krakozją

Polyna
 

W dniu 19.08.2019 o 15:07, Polyna pisze:
1. Ustanawia się zarząd komisaryczny nad wspólnotą terytorialną okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji.
Postanowienie zostało wydane ze względu na następujące wydarzenia:

1. Jednostronne zamknięcie granic Illianowiczańskich Żuzów Krakozji przez tow. Jezusa Pedaela Ipanienkę-Ingawaara:

https://wandystan.groups.io/g/wandystan/topic/gulegulegul/32710023

2. Informację o wizycie króla Dreamlandu, Macieja II w Krakozji, rozpoczętej bez konsultacji z Radą Komisarzy Ludowych Mandragoratu Wandystanu:

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=93&t=10704

3. I po trzecie, najgorsze — utworzenie strony Krakozji o następującej treści:

„Po sześciu latach żałoby narodowej oraz w dziesiątą rocznicę powstania, Krakozja odrodziła się na łonie Mandragoratu Wandystanu – jedynej wówczas socjalistycznej ojczyzny wolności w Mikroświecie. Dziś, po powstaniu z kolan, *dokonaliśmy kolejnej fali migracji i osiedliliśmy się na nowych ziemiach*.” (wyróżnienie moje)

https://krakozja.wordpress.com/

Gdyby nie to trzecie, ograniczyłabym się do wezwania tow. Jezusa Pedaela Ipanienki-Ingawaara do złożenia lojalki zobowiązującej go do scedowania praw do Krakozji na rzecz Ludu Pracującego Miast i Wsi Mandragoratu Wandystanu oraz przyrzeczenia o niepodejmowaniu tego typu działań w przyszłości. Jednak z tego co widzę, tow. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar faktycznie dokonał zdrady Ludowej Ojczyzny, i teraz chce przenieść Krakozję do Królestwa Dreamlandu.

Dlatego też w najbliższym czasie złożone zostanie przeze mnie doniesienie do Pretora, który mam nadzieję osądzi zdrajcę jak na zdrajcę przystało.

--
Paulina Laura Emilia

Postanowienie o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad Krakozją

Polyna
 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE art. 6 ustawy Churału Ludowego nr 5 o administracji terenowej z dnia 5 sierpnia 2013 r., oraz art. 3K edyktu Prezydentki w sprawie określenia podziału terytorialnego kraju z dnia 7 listopada 2014 r.,

ZE WZGLĘDU na podejmowanie przez władze okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji działań o charakterze prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej bez konsultacji z Radą Komisarzy Ludowych,

ZE WZGLĘDU na podejrzenie prowadzenia działań mających na celu oderwanie Illianowiczańskich Żuzów Krakozji od Mandragoratu Wandystanu i przyłączenia ich do Królestwa Dreamlandu,

POSTANAWIA SIĘ:

1. Ustanawia się zarząd komisaryczny nad wspólnotą terytorialną okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji.

2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
(—) Polyna
prezydentka Mandragoratu Wandystanu

POSTANOWIENIE CENZORKI nr 31 O NADANIU OBYWATELSTWA

Ola Kaarina Isadora Hughson
 

1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r.
nadaję obywatelstwo Filipowi Vox na wniosek zainteresowanego.

2. Jednocześnie upomina się Towarzysza, że dofinansowania na budowę
jego Pałącu nie będzie, zmiłowania i łaski też nie będzie.

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka

POSTANOWIENIE CENZORKI nr 30 O NADANIU OBYWATELSTWA

Ola Kaarina Isadora Hughson
 

1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r.
nadaję obywatelstwo Helmutowi Herakliuszowi van der Pohl na wniosek
zainteresowanego.
2. Jednocześnie upomina się Towarzysza van der Pohla, iż mi nie może
twardnieć kupa w pupie<<, choćby dlatego, iż, jak powszechnie
wiadomo, to mężczyźni, a nie kobiety srają. A ja do tej grupy
społeczno-stołecznej się nie zaliczam.

--
(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka

Wniosek o obywatelstwo

filip@vox.int.pl
 

Wnoszę o nadanie obywatelstwa mojej osobie.

(-) Filip Vox

Re: Wniosek o obywatelstwo

Helmut Herakliusz van der Pohl
 

Meh, o ile uważam że jeżeli się jest głową jednego państwa to nie powinno się być obywatelem innego, co jest _niewłaściwe_, bessęsu i wogle, to jednak raczej >Cenzor nie powinien tego policjonować, bo to nie jego dżob. Może cenzorzy starorotryjscy mieli stać na straży moralności, ale nie cenzorzy wandejscy.

Proszę zapytać Królową Niderlandów lub kupić sobie standardowy wehikuł czasu w sklepie ze standardowymi wehikułami czasu i zapytać tow. Bieruta co myślą na ten temat.

Poza tym, wniosek o obywatelstwo składałem jeszcze przed moim wyniesieniem na Dreamlandzki tron i przesłanki dla których to robiłem, nie zmieniły się.
Jeśli faktycznie, większości obywateli >>fajnego<< państwa wirtualnego twardnieje kupa w pupie, że ktoś chciałby dołączyć do ich grona, to proszę uzupełnić Art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu o odpowiednie zapisy, bo ja tam nie widzę przesłanek do nie wydania obywatelstwa wymienionych przez tow. Cenzorkę.

Z poważaniem,

HH.

Re: Wniosek o obywatelstwo

Polyna
 

W dniu 12.08.2019 o 19:05, Karolina von Lichtenstein pisze:
To źle?
Co źle?

--
Paulina Laura Emilia

Re: Wniosek o obywatelstwo

Polyna
 

W dniu 12.08.2019 o 18:39, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Bardziej na miejscu Towarzysza Wnioskodawcy bym się bała odrzucenia
wniosku. Czego jestem bliska.
Meh, o ile uważam że jeżeli się jest głową jednego państwa to nie powinno się być obywatelem innego, co jest _niewłaściwe_, bessęsu i wogle, to jednak raczej Cenzor nie powinien tego policjonować, bo to nie jego dżob. Może cenzorzy starorotryjscy mieli stać na straży moralności, ale nie cenzorzy wandejscy.

--
Paulina Laura Emilia

Re: Zamykamy interesa?

Polyna
 

W dniu 05.08.2019 o 21:21, Polyna pisze:
Teraz tylko czekam na wypowiedź Pupki.
Której się pewnie przez najbliższy miesiąc nie doczekam. Mam nadzieję, że to dlatego że zamknął się w pustelni pisać tą swoją magisterkę czy coś, a nie dlatego że np. spędza całe dnie na obserwacjach planetoidy Yerkes.

--
Paulina Laura Emilia

Re: Wniosek o obywatelstwo

Helmut Herakliusz van der Pohl
 

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=690&t=10662
Czy w związku z tym wniosek jest nadal aktualny?

(teraz piszę jak Karo, lol)

Jo.

Re: Wniosek o obywatelstwo

Ola Kaarina Isadora Hughson
 

Monarchofaszysta obywatem Mandarynatu Wandystanu? Chyba Towarzyszka kpi

pon., 12 sie 2019, 20:05 użytkownik Karolina von Lichtenstein <
jack.rockefeller@...> napisał:

To źle?

pon., 12 sie 2019, 19:01 użytkownik Polyna <polyna@...> napisał:

W dniu 09.08.2019 o 14:48, Helmut Herakliusz van der Pohl via Groups.Io
pisze:
Ja, Helmut Herakliusz van der Pohl wnoszę o przyznanie mi obywatelstwa
wandejskiego

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=690&t=10662

Czy w związku z tym wniosek jest nadal aktualny?

(teraz piszę jak Karo, lol)

--
Paulina Laura Emilia

Re: Wniosek o obywatelstwo

Karolina von Lichtenstein
 

To źle?

pon., 12 sie 2019, 19:01 użytkownik Polyna <polyna@...> napisał:

W dniu 09.08.2019 o 14:48, Helmut Herakliusz van der Pohl via Groups.Io
pisze:
Ja, Helmut Herakliusz van der Pohl wnoszę o przyznanie mi obywatelstwa
wandejskiego

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=690&t=10662

Czy w związku z tym wniosek jest nadal aktualny?

(teraz piszę jak Karo, lol)

--
Paulina Laura EmiliaRe: Wniosek o obywatelstwo

Ola Kaarina Isadora Hughson
 

Bardziej na miejscu Towarzysza Wnioskodawcy bym się bała odrzucenia
wniosku. Czego jestem bliska.
Wyczuwam woń wody kolońskiej "Eau de Orthancq".

pon., 12 sie 2019, 19:01 użytkownik Polyna <polyna@...> napisał:

W dniu 09.08.2019 o 14:48, Helmut Herakliusz van der Pohl via Groups.Io
pisze:
Ja, Helmut Herakliusz van der Pohl wnoszę o przyznanie mi obywatelstwa
wandejskiego

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=690&t=10662

Czy w związku z tym wniosek jest nadal aktualny?

(teraz piszę jak Karo, lol)

--
Paulina Laura EmiliaRe: Wniosek o obywatelstwo

Polyna
 

W dniu 09.08.2019 o 14:48, Helmut Herakliusz van der Pohl via Groups.Io pisze:
Ja, Helmut Herakliusz van der Pohl wnoszę o przyznanie mi obywatelstwa wandejskiego
https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=690&t=10662

Czy w związku z tym wniosek jest nadal aktualny?

(teraz piszę jak Karo, lol)

--
Paulina Laura Emilia

Re: Wniosek o obywatelstwo

Helmut Walterycz
 

I tak będziemy mówić tow. Pohl...


W dniu 10.08.2019 o 02:19, Helmut Herakliusz van der Pohl via Groups.Io pisze:

Dla kronikarskiego obowiązku może być Herakliusz Helmut, byle zachować słodziutkie "HH" w inicjałach.

Z pornosocjalistycznym pozdrowieniem,
HH,


Re: Wniosek o obywatelstwo

Helmut Herakliusz van der Pohl
 

Dla kronikarskiego obowiązku może być Herakliusz Helmut, byle zachować słodziutkie "HH" w inicjałach.

Z pornosocjalistycznym pozdrowieniem,
HH,

Re: Wniosek o obywatelstwo

Polyna
 

W dniu 10.08.2019 o 00:26, Helmut Herakliusz van der Pohl via Groups.Io pisze:
Niczyim.
Swoją drogą, przez nazwisko na początku myślałam że Grutina (kolejny…).

Po odpowiedzi widziałam, że nichuzaja* Pohl to nie Grutin.

Swoją drogą – mamy w Wandystanie teraz dwóch Helmutów? No kurła, będziecie mi się ciągle mylić.

(zresztą już mi się mylicie; raz przeczytałam post Pohla, myślałam że to Walterycz, i coś mi tu kurła nie pasowało)

* Spelczeker chce mi to przerobić na ‘hunhuzach’. Pszepłaszamalerzetzo**?

** A to na ‘nieprzepłaszanie’. Co mi kurła, Armin tu spelczekuje?

--
Paulina Laura Emilia

Re: Wniosek o obywatelstwo

Helmut Herakliusz van der Pohl
 

Re: Wniosek o obywatelstwo

Helmut Walterycz
 

W dniu 09.08.2019 o 15:48, Helmut Herakliusz van der Pohl via Groups.Io pisze:
Ja, Helmut Herakliusz van der Pohl wnoszę o przyznanie mi obywatelstwa wandejskiego i na terenie Mandragoratu Wandystanu ślubuję miłość do tow. Wandy, wierność idei pornosocjalistycznej, obecność na LDMW, ćwikły nie szczędząc, tak mi dopomóż Wanda.

Ponadto, wnoszę o dopisanie we wniosku, że w papierach będę miał Helmut Herakliusz van der Bukkake-Naziol.

Z pornosocjalistycznym pozdrowieniem,
HH van der B-N

Czyim klonem jesteście?

(-)

Walterycz Helmut & Służba Racji Stanu

[ZAGRANICO] Dreamland też zamykają

Polyna
 

…a przynajmniej tak zaproponował ledwo co abdykły Cesarz^WKról:

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=24&t=10661

No cóż, wszyscy chyba wiemy co jest podobne do czego. A może by tak w sumie całkowicie zamknąć mikroświat? 🤔🤔🤔

--
Paulina Laura Emilia