Date   
Re: Wandea Ludu - Nota dyplomatyczna ws. agresji na ziemie Al Farunu #wandealudu By Jezus Ipanienko · #159 ·
Re: Wandea Ludu - Nota dyplomatyczna ws. agresji na ziemie Al Farunu #wandealudu By Polyna V. <vilene@...> · #158 ·
Re: Wandea Ludu - Nota dyplomatyczna ws. agresji na ziemie Al Farunu #wandealudu By Jezus Ipanienko · #157 ·
Re: Wandea Ludu - Nota dyplomatyczna ws. agresji na ziemie Al Farunu #wandealudu By Polyna V. <vilene@...> · #156 ·
Wandea Ludu - Nota dyplomatyczna ws. agresji na ziemie Al Farunu #wandealudu By wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...> · #155 ·
#prawo POSTANOWIENIE PREZYDENTA W SPRAWIE ZARZĄDZENIA POWSZECHNEJ MOBILIZACJI #prawo By Jezus Ipanienko · #154 ·
Re: Info na stronie Gierka By Prezerwatyw Tradycja Radziecki · #153 ·
Re: Bierut By Jezus Ipanienko · #152 ·
Re: Bierut By Polyna V. <vilene@...> · #151 ·
Re: Bierut By Jezus Ipanienko · #150 ·
Re: Bierut By Polyna V. <vilene@...> · #149 ·
Re: Info na stronie Gierka By Polyna V. <vilene@...> · #148 ·
Re: Info na stronie Gierka By Prezerwatyw Tradycja Radziecki · #147 ·
Re: Info na stronie Gierka By Prezerwatyw Tradycja Radziecki · #146 ·
Re: Polityka wizowa Wandystanu By Jezus Ipanienko · #145 ·
Re: Bierut By Jezus Ipanienko · #144 ·
Re: Bierut By Helmut Walterycz · #143 ·
Re: Bierut By Polyna V. <vilene@...> · #142 ·
Re: Info na stronie Gierka By Polyna V. <vilene@...> · #141 ·
Re: Info na stronie Gierka By Helmut Walterycz · #140 ·