Date   

[Kongres Mikronacji] Skład delegacji

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Wypierdalać!
Po burzliwej dyskusji z Towarzyszem Prezydentem Radzieckim,
postanowiliśmy, że #jedziemtam.
Jedzie Towarzysz Prezydent, jadę ja. Zgłaszać się mogą trzy osoby -
poszukujemy Towarzyszki lub Towarzysza chętnego do nas dołączyć!

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson


#ogłoszenie Zaproszenie na Kongres Mikronacji #ogłoszenie

@AdrianoVZ
 

Szczęść Boże!

Dostojni,

Rzeczpospolita Obojga Narodów
Jego Królewska Mość
Samuel Kazimierz

Zapraszają Pleni Titulo Jaśnie Wielmożnych
na Kongres Mikronacji
któryż to Kongres odbędzie się
w dniach 15-22 marca 2020 r.
w Mieście Królewskim Warszawie

Prosimy o nadesłanie do dnia 14 marca 2020 r.
zawiadomienia o chęci uczestnictwa i reprezentantach
(maksymalnie 3 osoby, które będą mogły brać udział w obradach)
na adres: http://rzeczpospolitaobojganarodow.pl/forum/viewforum.php?f=545

Wszystkich zapraszamy do obserwowania przebiegu obrad

Serdecznie pozdrawiam
Adriano Vittorino
Podkanclerzy Wielki RON


Re: Aktywność na LDMW

Alojzy Pupka
 

sob., 29 lut 2020 o 23:59 Tow. Radziecki <ks.radetzky@gmail.com> napisał(a):

Ale dopojawiony gdzieś na powierzchni internetu? Czy jak kiedyś bodaj
Samunda, z tajną stroną tylko dla wtajemniczonych? xD
Nostalgłem mocno. Eh, keeeejśbyyyyo

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Bugu bugu

Alojzy Pupka
 

niedz., 1 mar 2020 o 13:22 Helmut Walterycz <llll@vp.pl> napisał(a):

kliknięcie w baner "Murawa i walka" w Wandei kieruje do Bieruta zamiast
do https://wandea.wandystan.eu/p,65.
Tak jak towarzysz Radziecka napisał – nie jest to robaczek. Nie
powiedziałbym też że jakiś specjalny ficzer, po prostu konsekwencja
tego jak działają w ogóle nagłówki w WL, które kierują na wandełową
główną niezależnie od tego, z jakiej „przestrzeni”, „działu”, czy jak
to tam nazwać, jest artykuł.

Uprasza się.
Nie widzę przeszkód, żeby faktycznie dla MiW coś takiego wprowadzić,
zwłaszcza że to w końcu dział z założenia mocno odrębny, przeznaczony
dla szerokiego odbiorcy piłkokopiącego. Się zrobi.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Bugu bugu

Alojzy Pupka
 

niedz., 1 mar 2020 o 20:39 Tow. Radziecki <ks.radetzky@gmail.com> napisał(a):

Hej, gdyby prowadziło na główną, to jeszcze. Ale nie na Bieruta.
Zwracam uwagę, że Bierut *jest* główną stroną Wandei
(https://wandea.wandystan.eu/)
Mądrość Wszechczasu przemawia przez Ojca Świeckiego. Nie ma innej
głównej strony WL, niż ta, na której jest zamieszczony Bierut.
Wcześniej był tam niemrawy tekst o niczym, więc ten Bierut tam to taka
trochę zapchajdziura – żeby było coś faktycznie sensownego na głównej,
a nie tylko mowa-trawa. Co prawda Bierut moim zdaniem dubluje się
niepotrzebnie z wrzaskpudłem i chętnie bym po prostu zarchiwizował
wrzaskpudło i wstawił Bieruta na jego miejsce, ale póki co j est jak
jest. Miałem poza tym luźny pomysł przerobienia głównej strony WL w
trochę bardziej „gazetowym” układzie, ale jeszcze mi się nawet nie
skrystalizował do końca, więc znów – póki co jest jak jest.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Dekret Buduara Winnicy nr 3 (o tytułach)

Polyna <polyna@...>
 

DEKRET BUDUARA WINNICY NR 3
Z DNIA 2 MARCA 2020 R.

Artykuł I [O dekrecie…]

Niniejszy dekret ustanawia wykaz i zasady nadawania tytułów osobistych w Winnicy-Radziecku, zwanych dalej po prostu tytułami.

Artykuł II [Wykaz tytułów]

Tytułami są:

* goplana,
* mamba,
* milka,
* nutella,
* princessa.

Artykuł III [Równość tytułów]

Tytuły nie tworzą żadnej hierarchii i są sobie wzajemnie równe.

Artykuł IV [Tytuł goplany]

Tytuł goplany przysługuje każdemu, kto utworzy własny tytuł spełniający warunki artykułu X.

Artykuł V [Tytuł mamby]

Tytuł mamby może nadać sobie każda osoba i każda osoba może zabrać go wcześniejszemu posiadaczowi tego tytułu, ale tylko jedna osoba w mikroświecie może go nosić w danym momencie. Utrata tytułu mamby następuje w momencie zaprzestania aktywności w mikroświecie.

Artykuł VI [Tytuł milki]

Tytuł milki przysługuje każdej osobie, która utworzyła co najmniej 25 stron w przestrzeni Nowej Biblioteki Narodowej bądź Encyklopedii Wandejskiej.

Artykuł VII [Tytuł nutelli]

Tytuł nutelli przysługuje osobie, która danego dnia napisze pierwszą wiadomość na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu (wg strefy czasowej UTC+01:00), do końca tego dnia.

Artykuł VIII [Tytuł princessy]

Tytuł princessy przysługuje urzędującemu buduarowi Winnicy-Radziecka, każdemu wcześniejszemu buduarowi Winnicy-Radziecka, i każdej osobie, której urzędujący buduar Winnicy-Radziecka uzna za stosowne go nadać, ale tylko na czas urzędowania tego buduara.

Artykuł IX [Obostrzenia]

Tytułów goplany, mamby oraz milki nie może nosić żadna osoba, która splamiła się afobią, bifobią, homofobią, ksenofobią, transfobią, klasizmem, rasizmem, nietolerancją religijną, każdym innym rodzajem bigoterii, oraz hejtowaniem jakiegokolwiek rodzaju muzyki pop utworzonej po roku 1989.

Artykuł X [Kreacja tytułów]

1. Każdy może tworzyć w Winnicy-Radziecku własne tytuły.

2. Nowostworzone tytuły muszą być w rodzaju żeńskim, nawiązywać do nazwy słodyczy i posiadać określone warunki ich nadawania.

3. Warunki nadawania tytułów nie mogą prowadzić do inflacji tytułów, muszą być oparte na czynnikach nieuznaniowych i być zaakceptowane przez buduara Winnicy-Radziecka.

Artykuł XI [Numerologia]

[Ten artykuł został celowo pozostawiony pustym.]

Artykuł XII [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie w chwili ogłoszenia go na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.

--
(—) Polyna
Buduar Robotniczo-Włościańskiego
Ludowego Miasta Winnicy-Radziecka


Re: Bugu bugu

Tow. Radziecki
 

Czołem Helmut!

Hej, gdyby prowadziło na główną, to jeszcze. Ale nie na Bieruta.
Zwracam uwagę, że Bierut *jest* główną stroną Wandei
(https://wandea.wandystan.eu/)

--
☭ PTR


Re: Bugu bugu

Helmut Walterycz
 

W dniu 01.03.2020 o 21:28, Tow. Radziecki pisze:
Czołem Helmut!

kliknięcie w baner "Murawa i walka" w Wandei kieruje do Bieruta zamiast
do https://wandea.wandystan.eu/p,65.
Myślę, że to raczej fjiczer, nie bug - wszystkie nagłówki "działów"
Wandei prowadzą do głównej strony, nie do listy artykułów dla danego
działu. Acz imo to co proponujecie byłoby spoczko, ewentualnie jakoś
inaczej wyeksponować te poddziały, żeby można było łatwiej do nich
dotrzeć.
Hej, gdyby prowadziło na główną, to jeszcze. Ale nie na Bieruta.

Also, zawsze można się do poddziałów wklikać przez archiwum.


--

HW


Re: Bugu bugu

Tow. Radziecki
 

Czołem Helmut!

kliknięcie w baner "Murawa i walka" w Wandei kieruje do Bieruta zamiast
do https://wandea.wandystan.eu/p,65.
Myślę, że to raczej fjiczer, nie bug - wszystkie nagłówki "działów"
Wandei prowadzą do głównej strony, nie do listy artykułów dla danego
działu. Acz imo to co proponujecie byłoby spoczko, ewentualnie jakoś
inaczej wyeksponować te poddziały, żeby można było łatwiej do nich
dotrzeć.

--
☭ PTR


Bugu bugu

Helmut Walterycz
 

Towarzysze,


kliknięcie w baner "Murawa i walka" w Wandei kieruje do Bieruta zamiast do https://wandea.wandystan.eu/p,65.

Uprasza się.

Wandosławię,

--

Helmut Walterycz


Re: Aktywność na LDMW

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

niedz., 1 mar 2020 o 00:59 Tow. Radziecki <ks.radetzky@gmail.com> napisał(a):
Ale dopojawiony gdzieś na powierzchni internetu? Czy jak kiedyś bodaj
Samunda, z tajną stroną tylko dla wtajemniczonych? xD
Strona sie robi. Na pewno będziemy zgodni z Doktryną Micronation™

Co do terytoriów - chcę się skonsolidować* i zastanawiam się nad trzema opcjami.
W sumie teraz wpadła mi do głowy czwarta.

*znaczy przenieść i zrzec poprzednich terenow

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson


Re: Trzeci numer NO NIE! już jest!

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.03.2020 o 03:22, Tow. Radziecki pisze:
A tak, już pamiętam. W sumie to jeden taki kraj lepiej niż dwadzieścia osobnych.
Who would you rather fight: one Nordata-sized Leblandia, or hundred Leblandia-sized Nordatas?

--
Paulina Laura Emilia


Re: Trzeci numer NO NIE! już jest!

Tow. Radziecki
 

Czołem Polyna!

Federacja, za przeproszeniem, Nordacka.
A tak, już pamiętam. W sumie to jeden taki kraj lepiej niż dwadzieścia osobnych.

--
☭ PTR


Re: Trzeci numer NO NIE! już jest!

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.03.2020 o 03:14, Tow. Radziecki pisze:
W jakim kraju jest to wydawane?
Federacja, za przeproszeniem, Nordacka.

--
Paulina Laura Emilia


Re: Trzeci numer NO NIE! już jest!

Tow. Radziecki
 

Czołem Ola!

http://fnor.ct8.pl/2020/02/29/no-nie-wydanie-3/
W jakim kraju jest to wydawane? (BTW coś się tam zepsuł link na
stronie i trzeba ręcznie korygować)

--
☭ PTR


Re: Wandea Ludu - Wybrane okręty marynarki wojennej cz. 3 #wandealudu

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandejczycy!

Dodam, że odpowiednio zaktualizowana została już strona SAL.
https://wandystan.eu/w/SAL::Okrety
A, jakby komuś się zachciało (ja już ze względu na porę nie dam rady)
to można jeszcze uzupełnić o okręty z poprzedniego artykułu z 2015 r.,
które nie były wrzucone na stronę: https://wandea.wandystan.eu/2745

--
☭ PTR


Re: Wandea Ludu - Wybrane okręty marynarki wojennej cz. 3 #wandealudu

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandejczycy!

(...)
Dodam, że odpowiednio zaktualizowana została już strona SAL.
https://wandystan.eu/w/SAL::Okrety

--
☭ PTR


Wandea Ludu - Wybrane okręty marynarki wojennej cz. 3 #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wybrane okręty marynarki wojennej cz. 3

By Raul Urban III

Trałowce OLP "Jacek Gadzinowski" i OLP "Tadeusz Iwiński"

OLP Gadzinowski OLP "Jacek Gadzinowski" podczas wyjścia z portu w Winnicy-Radziecku

Zwodowane pod koniec lat 80tych jako lekkie korwety rakietowe, w 2009 formalnie zdekomisjonowane i przekazane do gruntownej modernizacji. Po zmianie wyposażenia przywrócone w 2015 do czynnej służby jako trałowce, choć z uwagi na wyposażenie pełnią również funkcję niszczyciela min. Z uwagi zasady panujące w wandejskiej marynarce, pozostają pełnoprawnymi jednostkami bojowymi i uzbrojone są w pojedyncze wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych krótkiego zasięgu.


Helikopterowiec OLP "Marek Dyduch"

OLP Marek Dyduch

Zwodowany w 2003, okręt wyposażony jest w ponad trzydzieści helikopterów przeznaczonych przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych. Po modernizacji w latach 2018-19 możee transportować też samoloty pionowego startu i lądowania. Jest też przystosowany do pełnienia zadań okrętu wsparcia w operacjach desantowych lub pływający szpital w operacjach humanitarnych.


Kutry patrolowe OLP "Anna Maria Żukowska", OLP "Marek Balt", OLP "Tomasz Trela" i inne

OLP Marek Balt OLP "Marek Balt" wpływa do Jegorowa Ryboprzetwórczego

Seria małych, szybkich okrętów obrony wybrzeża klasy Aparatczyk o wyporności 180 ton. Łącznie w ramach Ludowej Marynarki Wojennej służbę pełni trzydzieści siedem jednostek tej klasy. Wyposażone są w uzbrojenie przeciwko okrętom nawodnym, podwodnym a także przeciwlotnicze i rozmieszczone w parach wzdłuż całego wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów granicznych.


Re: Timeline władców/prezydentów wszech mikronacji tych najwazniejszych przez JKM Aleksandrę I podane we arrasu formie

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Tak w ogóle, to nie moja rola, ale jak patrzę na tę wielość postaci
(niektórych zupełnie mi nieznanych) i wielość form państwowych
(niektórych znanych mi tylko ze słyszenia), to imho aż prosi się o
ogłoszenie encyklopedycznego czynu społecznego...
Kolejny już raz o tym wspominacie, więc potwierdzę oficjalnie - tak,
podjęte już zostały działania przygotowawcze.

--
☭ PTR


Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"

Raul Urban III
 

Czołem Wandejczycy i przede wszystkim Krakozi!

Dživną iže Papas Švieckas nėpšytačas ščupakų skurvysynų, a je pšytačaną
rybas plotkas. Je viadomas u kręgų rybębranijų iže rybas plotkas nėje rybas
smačnas a zdravas. Čia rybas nėsmačnas a nėzdravas je rybas vąndnas? Iz
drugų stranų je ščupakas skurvysynas zarūvnas smačnas a zdravas. Čia takas
rybas je vąndniėjšas? Kierujū pytanias dla Papas Švieckas.

A najliėpšas zūpas rybnas je zūpas-kremas vęngožas, pravdživių rarytas u
Ježierų Aškuškų (Zapadnijas Krakozias). Probūjčiu inoras!
Odpowiadając na powyższe pytanie chciałbym zaznaczyć że mam wielki
szacunek do wiedzy Rybas Žuzas w zakresie rybnoprzetwórczym. Nie można
jednak pominąć słów tow. Wandy - "w jego oczach jest Idea... Myślę, że
smakowałby nieźle z sałatką grecką.". Warto pamiętać, że mówił wówczas
o Salomei, latającej rybie złowionej na wybrzeżu scholandzkim. Zalecił
zastąpienie nią karpia, co tow. Krystyna uczynił w odpowiednim czasie
i był z efektu bardzo zadowolny. Można z tego zatem wyciągnąć
niepochopny wniosek, że Wanda przedkładał ryby morskie nad
słodkowodne. Stąd też stokfisz, będący produktem z najlepszych
skytyjskich dorszy został wspomniany w Wandocyklice, a tym razem nie
pojawiła się żadna ryba błotolubna. Nie należy też zapominać, że słone
ryby mórz i oceanów świetnie komponują się z ogórkami, czego nie można
powiedzieć niestety o rybach słodkolubnych. Dodam jednak, że
oczywiście mogą one mieć swoje zastosowanie i nie jest w żadnym razie
niewandnym je szanować i spożywać - jednak wyższość ryb morskich jest
niepodważalna.

Wandosławię!

--
{☆} Raul Urban III

221 - 240 of 54056