Date   

Re: Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

tow. Lepki:
wystarczy złożyć wniosek o obywatelstwo
Alojzy Pupka:
No, no, jeszcze o obowiązku bycia aktywnym mieszkańcem MW
nie zapominajmy ;)

--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105709#p105709.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

tow. Lepki:
wystarczy złożyć wniosek o obywatelstwo
No, no, jeszcze o obowiązku bycia aktywnym mieszkańcem MW
nie zapominajmy ;)--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105707#p105707.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

Jeśli jesteście obywatelem Sarmacji (a chyba nie), to
wystarczy złożyć wniosek o obywatelstwo, a ja jako
Prezydent szybciutko taki wniosek pozytywnie rozpatrzę.
Tu wszelkie wnioski należy składać: viewforum.php?f=372--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105706#p105706.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

Jak można stać się obywatelem Wandystanu?--
Santa Muerte

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105703#p105703.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

No to wykreślić i tyle.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105595#p105595.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

Kurwens na książęce postanowienia nie spojrzałem :-/--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105594#p105594.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

KR Lepki:
tow. Ubinkov, Jan
A co z tym fantem?
http://prawo.sarmacja.org/akt,5871.html
;(--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105592#p105592.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Wstepna Lista Obywateli

pmk
 

W porozumieniu z Mandragorem Pupką i w Jego imieniu
przedstawiam wstępną listę obywateli, przed ogłoszeniem
wyborów do Churału:

tow. Michaelus, Michał
tow. Winnicki, Michał Feliks
tow. Pupka-Bumbum, Alojzy
tow. Radziecki, Prezerwatyw Tradycja
tow. Karakachanow, Leszek
tow. Lepki, Katiuszyn Rewoluty
tow. Rosicky, Nicolae
tow. Jasiński, Adrian
tow. Ubinkov, Jan
tow. Perun, Anarchia Napalm

Wg. deklaracji Jana Zaorskiego, powinien on wrócić do
aktywności jakoś na początku kwietnia, więc jeśli
zgłosi chęć, to otrzyma ode mnie obywatelstwo i zostanie
dodany do listy. Nieaktywni pozostają dwaj ostatni
obywatele z listy, ale nie jestem skłonny by im
obywatelstwo odbierać.--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wstępna Lista Obywateli pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10484&p=105512#p105512.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Ludzie w kapeluszach - konkurs znaczkowy

Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Redakcja Genosische Beobachter - Edizione Cracoffiash we wspó?pracy z
Komisariatem Ludowym ds. Dorobku Ludowego, w zwia;zku z nadchodza;cymi
s'wie;tami Grosse Nacht Gluck, poczu?a che;c' uczynienia s'wiata
pie;kniejszym.

Jak zapewne wiecie, s'wiatowej klasy fotoedytorzy w redaktorskim bunkrze
w Cracoffi, nie bardzo pod?ym miejscu, stworzyli znana; i lubiana;
serie; "Ludzie w kapeluszach". Niestety, zespó? redakcyjny czuje sie;
ograniczony forma; i niedysponowany graficznie, a takz.e dysponuje
odrobina; wolnej gotówki.

Niniejszym og?asza sie; konkurs na znaczek okolicznos'ciowy,
przedstawiaja;cy cz?owieka w kapeluszu. Znaczek ma byc' nominowany w
kimach lub engelsach dla poczty wandejskiej. Dotychczasowe edycje moz.na
znalez'c' podhttp://media.wandystan.eu/graf/znaczki/.

Wyznacza sie; nagrody w wysokos'ci 100, 77, 33 i 11 klt. Ilos'c' nagród
be;dzie zalez.na od ilos'ci zg?oszen'.
Zg?oszenia na priv ba;dz' w niniejszej lokalizacji przyjmuje sie; do 2
kwietnia br., do godziny 6.00 czasu genosse-wanda-stadzkiego.

Wypierdalac'!

(-)Karakachanow Sr


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: [SPAM] Re: Wandystan: Wandnie o Al-Rajnie

Alojzy Pupka
 

2013/3/24 L. <llll@vp.pl>:

kto wymyśli ładnego człowieka w kapeluszu? weny nie mam do autopromocji...
W duchu pojednania lewantyńskiego zeswatajmy v-semitów z dwu stron frontu.
Czyżby to był Rabbi Elijahu Rozenkranc? A może inna ważna postać udzielają-
ca się w dawnej sarmackiej gminie żydowskiej? (Aj waj, Mosze Kephas?)
Nie pamiętam już na pewno.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Isidor_Kaufmann_-_Man_With_Fur_Hat_-_Google_Art_Project.jpg

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: [SPAM] Re: Wandystan: Wandnie o Al-Rajnie

Helmut Walterycz
 

On 2013-03-24 22:54, Alojzy Pupka-Bumbum wrote:
2013/3/24 Katiuszyn Rewoluty Lepki<krlepki@yahoo.pl>:

Super! Dacie to jako jakiś art w sarmacji, albo na forum? ;> Niech
sarmaty słuchajo!
Popieram, popieram! Warte zdecydowanie!
kto wymyśli ładnego człowieka w kapeluszu? weny nie mam do autopromocji...

--
Wandoljubnn


Re: Wandystan: Wandnie o Al-Rajnie

Alojzy Pupka
 

2013/3/24 Katiuszyn Rewoluty Lepki <krlepki@yahoo.pl>:

Super! Dacie to jako jakiś art w sarmacji, albo na forum? ;> Niech
sarmaty słuchajo!
Popieram, popieram! Warte zdecydowanie!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Wandystan: Wandnie o Al-Rajnie

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 


Towarzysze!
Radio Janusz nadaje!
http://wandea.wandystan.eu/2453
Super! Dacie to jako jakiś art w sarmacji, albo na forum? ;> Niech
sarmaty słuchajo!


--
Katiuszyn Rewoluty Lepki


Re: Rozowoarmisci SAL w LMR

pmk
 

img:1sefa5n3

http&#58;//img&#46;sarmacja&#46;org/thumbs/normal/img_181_120&#46;png

/img:1sefa5n3

- w stylu innych ikonek LMR, wielkość chyba też pasuje.

BTW: dodałem LMR jako siostrzaną siłę zbrojną na
stronie SAL :)--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Różowoarmiści SAL w LMR pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10257&p=105286#p105286.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Wandnie o Al-Rajnie

Helmut Walterycz
 

Towarzysze!
Radio Janusz nadaje!
http://wandea.wandystan.eu/2453

Wandosławię!
--
Zoidberg Cedenbał


Re: Rozowoarmisci SAL w LMR

pmk
 

Oczywiście, z chęcią - ale w weekend. Miałem usiąść w
ten, ale nie dałem rady, wiec następny rezerwuję na te
sprawy.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Różowoarmiści SAL w LMR pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10257&p=104854#p104854.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Rozowoarmisci SAL w LMR

pmk
 

To jak dacie jakąś fancy ikonkę do wyświetlania przy
nazwisku da się zrobić żeby np była linkiem do spisu
żołnierzy SAL na stronie MW albo jakiegoś tekstu o
współpracy. Czekam na Wasze propozycje:)--
imi

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Różowoarmiści SAL w LMR pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10257&p=104760#p104760.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Rozowoarmisci SAL w LMR

pmk
 

Dlaczegóż by nie? Z tym że to działa raczej w drugą
stronę − nie SAL przyjmuje, tylko jak się sami
zaciągną, to w SAL są.--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Różowoarmiści SAL w LMR pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10257&p=104758#p104758.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Rozowoarmisci SAL w LMR

pmk
 

SAL dalej przyjmuje żołnierzy? Hmm?--
Wincenty Walachowski

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Różowoarmiści SAL w LMR pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10257&p=104757#p104757.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Forum

pmk
 

Zdecydowanie do "Władz państwowych".--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Forum pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10251&p=104607#p104607.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

2661 - 2680 of 54066